19 June 2024
 

SKK 2030 – medlemsenkät

Hej,

Svenska Kennelklubben (SKK) genomför just nu en undersökning bland hundägare och uppfödare inom projektet SKK 2030 och har bett oss att sprida enkäten bland våra medlemmar. Projekt SKK 2030 syftar till att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, läs mer om projektet på deras hemsida.

Enkäten är framtagen för att få en så bra förståelse som möjligt för hur medlemmarnas vardag med hund ser ut idag. Resultatet från enkäten kommer att användas av SKK i det vidare visionsarbetet och ju fler svar som kommer in, desto mer värdefullt och användbart blir resultatet.

Enkäten tar ungefär 15-20 minuter att svara på för hundägare och uppfödare, är du inte hundägare är du klar på några få minuter.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/SKK2030

Alla som slutför enkäten har möjlighet att vinna något av de 50 priser som kommer att lottas ut av SKK.

Länk till nyheten på SKKs hemsida: https://skk.se/sv/nyheter/2022/4/beratta-for-oss-om-ditt-hundliv/

Vänliga hälsningar

 

Svenska Brukshundklubben

brukshundklubben.se

 

Det närmar sig rasspecialen!

Här hittar du all information om vår rasspecial i Vännäs den 19 juni!

Kom ihåg att sista anmälningsdag till rasspecialen är den 31 maj. Exteriörbeskrivningsplatserna är fulltecknade. Det finns platser kvar för mentalbeskrivning både på torsdagen och fredagen (16 och 17 juni).

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! Sophie kan svar på dina frågor, hennes telefonnummer är 070-515 47 07.

 

Onlinemöte avseende RAS

VHK bjuder in till ett avslutande onlinemöte avseende RAS. Synpunkter som kommit in under arbetets gång har bearbetats och till viss del införlivats i dokumentet. Det slutliga utkastet av RAS finns nu publicerat här. Bilagan Diagram och tabeller samt Stamtavlor och DNA kommer att uppdateras innan dokumenten skickas in för påseende till SBK och sedan vidare till SKK.

Vårt onlinemöte hålls tisdag den 21 juni 2022 klockan 19:00-21:00. Anmäler dig gör du senast 17 juni 2022 genom att skicka ett mail till avel@vitherdehund.com där du uppger både ditt namn och ditt medlemsnummer.

Välkomna!

 

When in Vännäs…

Vill du prova på rally och/eller patrull? Då har du chansen att göra det i Vännäs! För mer information, följ den här länken!

Är du en av de som tänker att du inte törs eller vågar? Då kan vi lugna dig med att det som händer i Vännäs stannar i Vännäs (och kanske pyttelite på Fejjan! :-)

 

Det är i Vännäs det händer!

Nu finns det möjlighet att anmäla till mentalbeskrivning i Vännäs den 16 och 17 juni. Den 18 juni kan du delta i Västerbottens Nordic Dog Show och den 19 juni kan du delta i vår rasspecial! Det kommer även att gå att exteriörbeskriva hunden i samband med specialen. Anmälan till våra mentalbeskrivningar och exteriörbeskrivningen hittar du i SBK Tävling.

Om du mailat till Vännäs Bad & Camping men inte fått svar eller bekräftelse så ring dem, vi har förstått att ett antal mail inte kommit fram som de ska till campingen.

Vi arbetar för högtryck med att ordna inför vår rasspecial och ser verkligen fram emot att ses där. Inom kort kommer ett program för hela eventet så följ med här på hemsidan och på våra sociala medier!

 

VI VÄLKOMNAR ER TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING FÖR VIT HERDEHUND

Det närmar sig! Kom ihåg att sista anmälningsdag är 31 maj!

Datum: Söndagen den 19 juni, 2022

Plats: Vännäs, Västerbotten

Domare: Jahn Stääv
Reservation för ev. domarändring.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär

Sista dag för anmälan och betalning: 31 maj 2022

Anmälningsavgifter: valp 200 kr, veteran 300 kr, övriga 350 kr.

Insättes på PG 480 59 50-5 eller via swish 1235586490.

I anmälningsavgiften ingår utställningskatalog.

(Vid betalning ange hundens reg.nr. och ägarens namn).

Upplysning/information: Sophie Eklund 070-515 47 07

Mer information kring rasspecialen kommer här på hemsidan, bland annat kommer det att finnas möjlighet att genomföra mentalbeskrivning i nära förbindelse till utställningen.

För att ställa ut på Rasspecialen behöver du vara medlem i Vit Herdehundklubb.
Utställare från Norge, Finland och Danmark är också välkomna, men då krävs medlemskap i hemlandets rasklubb för vit herdehund.

Varmt välkomna!

 

75 dagar till rasspecialen i Vännäs

Den 19:e juni går årets rasspecial av stapeln i Vännäs.

16-17 juni kommer Vit Herdehund att arrangera MH i Umetrakten. Mer information kommer snart.

Boende och aktiviteter kan man hitta här:

https://visitumea.se/sv/nordic-dog-days

https://www.visitvannas.se/sv/boka/boende

http://www.vannasbadcamping.se/

VI VÄLKOMNAR ER TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING FÖR VIT HERDEHUND

Datum: Söndagen den 19 juni, 2022

Plats: Vännäs, Västerbotten

Domare: Jahn Stääv
Reservation för ev. domarändring.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär

Sista dag för anmälan och betalning: 31 maj 2022

Anmälningsavgifter: valp 200 kr, veteran 300 kr, övriga 350 kr.

Insättes på PG 480 59 50-5 eller via swish 1235586490.

 

 

Inför vårt onlinemöte den 9 april – korta fakta om utkastet till RAS

Vit herdehund är en relativt liten ras, sett till antal hundar i populationen. Vit herdehundklubb önskar att avelsbasen ska breddas och att den nuvarande genetiska variationen ska bevaras. Detta har varit en målsättning sedan första RAS skrevs i 2006. Därför är följande punkter lämnade oförändrade från RAS 2006:

 • Att bredda avelsbasen samt undvika inavel.
 • Att en hund inte bör lämna efter sig mer än max 25 avkommor. Det lämpliga antalet avkommor, sett till populationens storlek är 8-9 valpar.
 • Att upprepade kombinationer bör undvikas.
 • Att inte använda hundar i avel före två års ålder.
 • Att samtliga kullar publiceras med en notering om de följer RAS eller inte. Se tidigare publiceringar här: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 • Att även genetiskt viktiga hundar som har C-höfter ska kunna användas i avel. Med genetiskt viktigt hund avses en hund som ej tidigare använts i avel.
 • Att även genetiskt viktiga hundar som har ED1 ska kunna användas i avel. Med genetiskt viktigt hund avses en hund som ej tidigare använts i avel.
 • Att till avel endast använda hundar som ej uppvisar beteendestörningar i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer samt fri från skotträdsla, samt att fler hundar mentalbeskrivs.

Då vi idag har tillgång till många års statistik, utvärderingar av RAS samt även DNA, vilket inte fanns i samma utsträckning 2006, har Vit herdehundklubb föreslagit följande konkreta åtgärder för att avelsbasen ska breddas och den genetiska variationen bevaras:

 • Att inte ge valphänvisning till kullar som överstiger 0% i stamtavleberäknad inavelsökning. 62% av alla kullar som är födda mellan 2011-2021 har 0% i inavelsökning, vi önskar att antalet kullar med 0% i inavelsökning ska öka. För registrering av valpar gäller Svenska Kennelklubbens sedvanliga registreringsregler avseende inavelsökning.                           
 • Att arbeta för att möjliggöra inmönstring/inkorsning av nytt genetiskt material, det vill säga att arbeta för att helt eller delvis obesläktade hundar ska kunna tillföra rasen nytt blod.
 • Att valphänvisning ska kunna ges till kombinationer där inte båda föräldradjuren är utställda. Tidigare krävdes minst kvalitetspris 2 alternativt Very Good på båda föräldradjuren.

Då vi har liten, eller ingen insyn i våra hundars ögonhälsa och rygghälsa finns förslag om att våra hundar i större utsträckning ska ögonundersökas samt att det ska vara möjligt att få deras ryggar röntgade och officiellt avlästa.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog den 9 april, kom ihåg att anmäla dig senast 6 april så att vi hinner skicka ut möteslänk och en enkel dagordning. Mer om anmälan hittar du här.

 

Välkomna till rasspecialen 2022!

Äntligen har pandemin lagt sig något och Vit Herdehundklubb kan inbjuda till vår efterlängtade rasspecial!

VI VÄLKOMNAR ER TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING FÖR VIT HERDEHUND

Datum: Söndagen den 19 juni, 2022

Plats: Vännäs, Västerbotten

Domare: Jahn Stääv
Reservation för ev. domarändring.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär

Sista dag för anmälan och betalning: 31 maj 2022

Anmälningsavgifter: valp 200 kr, veteran 300 kr, övriga 350 kr.

Insättes på PG 480 59 50-5 eller via swish 1235586490.

I anmälningsavgiften ingår utställningskatalog.

(Vid betalning ange hundens reg.nr. och ägarens namn).

Upplysning/information: Sophie Eklund 070-515 47 07

Mer information kring rasspecialen kommer här på hemsidan, bland annat kommer det att finnas möjlighet att genomföra mentalbeskrivning i nära förbindelse till utställningen.

För att ställa ut på Rasspecialen behöver du vara medlem i Vit Herdehundklubb.
Utställare från Norge, Finland och Danmark är också välkomna, men då krävs medlemskap i hemlandets rasklubb för vit herdehund.

Varmt välkomna!

 

Onlinemöte avseende revideringen av RAS

Vit herdehundklubb bjuder härmed in till ett onlinemöte den 9 april 2022 kl. 10:00-12:00

Avsikten med mötet är att diskutera och förankra RAS.

För deltagande skickas anmälan med namn och medlemsnummer till avel@vitherdehund.com senast 6 april. Skriv RAS APRIL i ämnesraden/rubriken.

Dagen innan mötet skickar vi ut en möteslänk till de som anmält sig.

Välkomma!

 

Information inför årsmötet 2022-03-26 via Zoom.

Hej alla medlemmar i Vit Herdehundklubb.

 

Nu ligger alla handlingar för årsmötet på vår hemsida.

Länk till handlingar: http://www.vitherdehund.com/klubben/dokument

Inbjudan till årsmötet har ni redan fått.

Länk till anmälan http://www.vitherdehund.com/kallelse-till-arsmote-for-vit-herdehundklubb

 

Alla vandringspriser måste åter till Susanne Sohlberg. Klubben betalar för frakten. Du som har ett vandringspris måste omgående kontakta Susanne så ni kan komma överens om hur du gör med det pris du har.

Susanne Sohlberg tel. 070-595 58 78

Ha det bra så ses vi via Zoom den 26 mars

Mvh

Kristina Ringel

Ordförande.

 

Medlems information från SBK

Hej,

Eftersom vi är mitt uppe i byte av medlemssystem kommer som tidigare meddelats nya medlemskap tillfälligt inte att registreras direkt i medlemssystemet.

Detta innebär att nya medlemmar inte får ett medlemsnummer eller medlemsavi direkt utan det kommer i efterhand från det nya medlemssystemet.

De medlemskap som kommer in under övergångsperioden registreras av förbundskansliet så fort vi är live med det nya medlemssystemet. Länkarna på hemsidan kommer då att styras om mot Membersite och ni får ny text om att teckna medlemskap från förbundskansliet.

Nya medlemmar registrerar sig som tidigare via ”Bli medlem” på vår hemsida och klickar på länken ”Teckna medlemskap här”:
https://www.brukshundklubben.se/bli-medlem/

Vi ber om överseende med detta och hoppas att övergången ska gå smidigt.

Bifogat finner ni informationstext att lägga upp på era hemsidor, dokumentet innehåller också  länk och förtydligande bild. Bilden är även bifogade separat om ni vill använda dem på era hemsidor. Informationen läggs även upp på vår hemsida.

Vänliga hälsningar

Medlemsavdelningen

Svenska Brukshundklubben

www.brukshundklubben.se

 

Din hund är viktig – gratis webbinarium om varför!

”Varför är just din hund viktig för hundrasens framtid? Den frågan får du svar på i ett gratis webbinarium den 24 februari, som handlar om det superviktiga RAS-dokumentet.” skriver SKK på sin hemsida och detta handlar om ett gratis webbinarium om rasspecifika aveslstrategier (RAS) som riktar sig till såväl uppfödare som hundägare.

Eftersom vi befinner oss i en revideringsprocess avseende just RAS så hoppas vi att många med vit herdehund väljer att vara med på SKKs webbinarium. Det är begränsat antal platser.

Mer om webbinariumet och hur du gör för att delta kan du läsa här.

Mer om vår revideringsprocess kan du läsa här. 

Observera att senaste dag för återkoppling avseende vårt utkast av RAS är 15 mars 2022.

 

RAS – deltidsutvärdering och ny tidsfrist

Nu har vi hunnit ta del av den skriftliga återkopplingen vi fått i förbindelse med revideringen av RAS. Vi tackar för detta och riktar också ett stort tack till alla medlemmar som var med på onlinemötet den 26 januari.

Vi har gjort så att vi har samlat alla dokument samt gjort en tidslinje som du kan följa under fliken för just RAS. Där hittar du också den deltidsutvärdering som gjorts och den nya tidsfristen som är satt.

Du hittar allt angående RAS här. 

 

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com