22 July 2024
 

Inför vårt onlinemöte den 9 april – korta fakta om utkastet till RAS

Vit herdehund är en relativt liten ras, sett till antal hundar i populationen. Vit herdehundklubb önskar att avelsbasen ska breddas och att den nuvarande genetiska variationen ska bevaras. Detta har varit en målsättning sedan första RAS skrevs i 2006. Därför är följande punkter lämnade oförändrade från RAS 2006:

 • Att bredda avelsbasen samt undvika inavel.
 • Att en hund inte bör lämna efter sig mer än max 25 avkommor. Det lämpliga antalet avkommor, sett till populationens storlek är 8-9 valpar.
 • Att upprepade kombinationer bör undvikas.
 • Att inte använda hundar i avel före två års ålder.
 • Att samtliga kullar publiceras med en notering om de följer RAS eller inte. Se tidigare publiceringar här: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 • Att även genetiskt viktiga hundar som har C-höfter ska kunna användas i avel. Med genetiskt viktigt hund avses en hund som ej tidigare använts i avel.
 • Att även genetiskt viktiga hundar som har ED1 ska kunna användas i avel. Med genetiskt viktigt hund avses en hund som ej tidigare använts i avel.
 • Att till avel endast använda hundar som ej uppvisar beteendestörningar i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer samt fri från skotträdsla, samt att fler hundar mentalbeskrivs.

Då vi idag har tillgång till många års statistik, utvärderingar av RAS samt även DNA, vilket inte fanns i samma utsträckning 2006, har Vit herdehundklubb föreslagit följande konkreta åtgärder för att avelsbasen ska breddas och den genetiska variationen bevaras:

 • Att inte ge valphänvisning till kullar som överstiger 0% i stamtavleberäknad inavelsökning. 62% av alla kullar som är födda mellan 2011-2021 har 0% i inavelsökning, vi önskar att antalet kullar med 0% i inavelsökning ska öka. För registrering av valpar gäller Svenska Kennelklubbens sedvanliga registreringsregler avseende inavelsökning.                           
 • Att arbeta för att möjliggöra inmönstring/inkorsning av nytt genetiskt material, det vill säga att arbeta för att helt eller delvis obesläktade hundar ska kunna tillföra rasen nytt blod.
 • Att valphänvisning ska kunna ges till kombinationer där inte båda föräldradjuren är utställda. Tidigare krävdes minst kvalitetspris 2 alternativt Very Good på båda föräldradjuren.

Då vi har liten, eller ingen insyn i våra hundars ögonhälsa och rygghälsa finns förslag om att våra hundar i större utsträckning ska ögonundersökas samt att det ska vara möjligt att få deras ryggar röntgade och officiellt avlästa.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog den 9 april, kom ihåg att anmäla dig senast 6 april så att vi hinner skicka ut möteslänk och en enkel dagordning. Mer om anmälan hittar du här.

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com