2 October 2022
 

Klubben

Genom SBKs Mina Sidor kan du som medlem ta del av och ändra dina kontaktuppgifter (kom ihåg att hålla dem uppdaterade). Här skriver du också ut ditt medlemsbevis, vilket ersätter tidigare medlemskort.

Medlemskapet gäller ett år från och med betalningsdatum. Det första året som du är medlem betalar du medlemsavgiften direkt till oss. Det andra året får du en avi från Brukshundklubbens förbundskansli som hanterar din medlemsbetalning till VHK fortsättningsvis.

Som medlem får du, utöver de medlemsförmåner SBK har, delta i aktiviteter som arrangeras av Vit Herdehundklubb t ex Rasspecialen och KM (i de fall vi får tillräckligt med anmälningar). Du kan också vara med och tävla om årets agility-, bruks-, lydnads-, rally-, utställnings- och viltspårhund. Du får också vår medlemstidning Vita Svepet (utkommer som pdf så se till att notera din e-postadress). För tillfället utkommer ingen medlemstidning, styrelsen har av medlemsmötet fått uppdraget att titta över medlemstidningen och hur utgivning av den ska ske.


Medlemsavgifter 2020

Postgiro: 480 59 50-5
Från utlandet IBAN: SE14 9500 0099 6026 4805 9505 BIC: NDEASESS.

Ordinarie medlem 595:- (VHK 195:- + förbundsavgift SBK 400:-)
För dig som inte redan är medlem i SBK. I och med detta val blir du automatiskt med i SBK och får därmed medverka i deras aktiviteter.

Ordinarie medlem 195:- (VHK 195:-)
Du som har aktuellt medlemskap i SBK, genom lokal brukshundklubb eller annan till SBK ansluten rasklubb.

Ungdomsmedlem 300:-
För dig mellan 7 och 25 år. Tecknas genom Sveriges Hundungdom. Där måste du ange att du vill vara med i Vit Herdehundklubb bland Svenska Brukshundklubbens rasklubbar (notera att du inte kan välja både en rasklubb och en lokal brukshundklubb).

Är du medlem i SHU och önskar vara medlem i ytterligare lokal brukshundklubb eller rasklubb inom SBK betalar du den lägre medlemsavgiften till den klubben (förbundsavgiften till SBK är betald genom ditt medlemskap i SHU).

Familjemedlem 110:- (VHK 110:-)
Familjemedlem kopplad till fullbetalande medlem, ingen förbundsavgift SBK.

Utlandsmedlem 755:- (VHK 225:- + förbundsavgift SBK 530:-)

Är du redan medlem i SBK måste vi även ha ditt medlemsnummer!
Löser du familjemedlemskap behöver vi ha medlemsnummer alt namn på fullbetalande medlem i familjen 
(notera detta i rutan för medlemsnummer).

Glöm ej skriva namn och adress på din inbetalning.


Vill du bli medlem?!

Betala in medlemsavgiften till VHK. Skriv namn och adress på inbetalningen. Komplettera dina uppgifter genom att fylla i följande formulär.

Notera att medlemskap i Svenska Kennelklubben (SKK) inte gäller.

Ditt namn*

Ditt personnummer (ååmmdd-xxxx)*

Gatuadress*

Postnummer*

Ort*

Din e-post*

Telefonnummer

Mobilnummer

Ev medlemsnummer SBK


*) Obligatoriska uppifter

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com