30 March 2017
 

Aktiviteter


2017


Medlems- och årsmöte

Datum: Lördagen den 25 mars, 2017
Tider: Medlemsmötet börjar kl 10.00 till ca 13.00. Årsmötet beräknas börja kl 14.00.

Medlemsmöte:
Fokus på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för vit herdehund.

  • Presentation av underlag.
  • Nuvarande RAS – utfall enl senaste utvärderingen.
  • RAS – kompletteringar (områden som tillkommer) och utkast.
  • Det fortsatta arbetet.
  • Information hälsoprogram, avelskonferens, MT-2007/MT-2017 etc

Årsmöte:
Handlingar till årsmötet.

För balans- och resultatrapport, kassa@vitherdehund.com.

Plats: Jönköpings Brukshundklubb, ”Gamla klubbstugan”
Hundstugevägen 22. Häggeberg, Jönköping.

Klubben bjuder på fika och enklare lunch mellan medlemsmötet och årsmötet.

Anmälan till medlems- respektive årsmöte sker senast den 12 mars till Camilla Åberg sekr@vitherdehund.com, telefon 070-230 61 56. Meddela även om du önskar delta i lunchen och eventuellt behov av specialkost.

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna!


Rallylydnadstävlingar

Officiella tävlingar i rallylydnad.

Preliminär planering
Datum: 14–16 juli, 2017
Plats: Eriksöre camping, Öland

Klasser:
Fredag 14/7 – 1 nybörjare och 1 fortsättningsklass.
Lördag 15/7 – dubbel nybörjare och dubbel avancerad.
Söndag 16/7 – dubbel fortsättning och dubbel mästare.

Anmälan kommer att ske via SBK Tävling!


Rasspecialen 2017

Specialutställning för vit herdehund.

Datum: Söndagen den 3 september, 2017
Plats: Böda, Öland
Domare: Eva Eriksson

Klasser:
Valpklass, 4–6 mån respektive 6–9 mån
Juniorklass, 9–18 mån
Unghundsklass, 15–24 mån
Bruksklass, 15 mån och äldre
Öppen klass, 15 mån och äldre
Championklass, 15 mån och äldre
Veteranklass, 8 år och äldre

Anmälningsavgifter:
Valpklass: 175 kr
Veteran: 265 kr
Övriga: 325 kr

I anmälningsavgiften ingår utställningskatalog.

Anmälan och betalning: Senast 6 augusti, 2017

Betalning: Anmälningsavgifter sätts in på klubbens PG 480 59 50-5.
OBS! Vid betalning ange vad betalningen gäller och hundens registreringsnummer. Finns det plats notera gärna ditt namn och/eller telefonnummer.

› Här anmäler du till Rasspecialen!

För att delta behöver du vara medlem i Vit Herdehundklubb.


Mentalbeskrivning

Uppfödar-MH

Preliminär planering
Datum: 16–17 september, 2017
Plats: Luleå Brukshundklubb


Avelsmålskonferens

I samarbete med SBK Avel och Hälsa arrangeras en avelsmålskonferens med välrenommerade föreläsare och möjlighet till egna diskussioner.

Datum: 14–15 oktober, 2017
Plats: Scandic Star hotell, Sollentuna

Prel lördag 14/10:

  • Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik på SLU och forskar bl a om internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund.
  • Kerstin Bergvall, specialist i hudsjukdomar hos djur och en världsledande auktoritet på området.
  • Sjukgymnast Kjerstin Petterson/veterinär Mimmi Kjörk Granström, forskar på utveckling av skelett hos brukshundar och blivande polishundar.

Prel söndag 15/10:

  • Ev talare
  • Vit herdehundklubb – klubbträff egna diskussioner, uppfödare och medlemmar.

Mer information kommer!


2018


Rasspecialen 2018

Specialutställning för vit herdehund.

Datum: Lördagen den 11 augusti, 2018
Plats: Askersund
Domare: –

För att delta behöver du vara medlem i Vit Herdehundklubb.


2019


Rasspecialen 2019

Specialutställning för vit herdehund.

Datum: Lördagen den 6 juli, 2019
Plats: Alfta
Domare: –

För att delta behöver du vara medlem i Vit Herdehundklubb.

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Åberg
Bärvägen 6, 961 48 Boden

E-post: vhk@vitherdehund.com