25 January 2022
 

Påminnelse Figurant- och testledarutbildning MH

Bästa medlem,

Är du som medlem i VHK intresserad av Figurant- och testledarutbildning MH under 2020 & 2021.

Efter förra intresseanmälan har vi 3 platser kvar till utbildningen i Trosa-Gnesta. tredagars utbildning i oktober 2020

Datum för utbildning 3, 4 och 18 oktober

Vänligen skicka er intresseanmälan till nedan kontakt.

sussie.vitherdehund@gmail.com

Avgift för utbildning kan tillkomma vid utbildningstillfälle.

 

Tävlingen för Årets Utställningshund 2020 ställs in.

På grund av rådande Covid-19 pandemi ställs Årets utställningshund in år 2020. Detta gäller även för Årets veteran.

I samråd med sponsorn till vandringspriset har vi fattat detta beslut.

 

Rasspecial 2021

Vit Herdehundklubb välkomnar Jahn Stääv som domare på Rasspecialen

Lördagen den 31 juli, 2021
Plats: Ransäter

 

Vallanlagstester

Kommande vallanlagstester hos Sv Kroppsvallarna

 

I nuläget finns 2  st inplanerade regionala vallanlagstest(NHAT) , se annonser nedan. Uppdatering sker fortlöpande om/när  planering blir klar på fler platser.

Vi följer SKKs direktiv om klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.

Vi följer SKKs direktiv om klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.

inbjudan till NHAT 22 augusti Görveln Järfälla

inbjudan till NHAT 5 september Mariefred

 

Nya riktlinjer från SKK

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver.

 

Figurant- och testledarutbildning MH

Bästa medlem,

Är du som medlem i VHK intresserad av Figurant- och testledarutbildning MH under 2020 & 2021.

Vänligen skicka er intresseanmälan till nedan kontakt.

sussie.vitherdehund@gmail.com

Avgift för utbildning kan tillkomma vid utbildningstillfälle.

 

Vill du gå viltspårprov?

Helgen 27-28/6 på Alnö utanför Sundsvall

Klubbens medlemmar har företräde, max antal hundar är 4 per dag, pris per spår är 350kr som enskilt ekipage betalar direkt till spårdomaren Bengt.

Självklart följer vi SKKs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad det avser att begränsa risken för smittspridning.

Om du vill vara med, skriv ett mail till vhk@vitherdehund.com, skriv Viltspår i ämnesraden så återkopplar vi fortlöpande.

 

 

Årsmötet avslutat

Då var klubbens årsmöte avslutat och vi har en ny styrelse!
Välkommen Kristina Ringel att ta över ordförandeskapet!
Valen utföll i sin helhet så som valberedningen hade föreslagit, alltså blir Sussi Sohlberg vice ordf, Conny Olsson kassör, Linda Johansson sekreterare. Ledamöter: Ludwig Malmström, Hanna Wallinder, Daniella Martinsson (1 år kvar) och suppleant Therese Flodin och Gunilla Berglind (1 år kvar).
Revisorer blev Emil Ahlstedt och Sophie Eklund med Ulla Winblad och Jessica Jacobsson som suppleanter.
Valberedningens sammankallande är Camilla Leitl med Sandra Persson och Madelene Ahling som ledamöter.
Stort lycka till med ert viktiga uppdrag att företräda medlemmarna!
/Charlotte, avgående ordföranden  /Kate, avgående sekreterare

 

 

Årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar finns under fliken Klubben/Dokument

 

Inloggning årsmötet

Du som eventuellt har problem med att registrera dig i VoteIT inför årsmötet, skriv skk.voteit.se direkt i adressfältet så ska du komma rätt!

 

Årsmötet

Gällande vårt förenklade digitala årsmöte så skickades instruktion om hur det hela går till ut i samband med kallelsen. Fem bilagor att läsa.
Alla behöver läsa igenom detta för att vara uppdaterade på vad som ska göras av var och en för att kunna delta i mötet.
I den extraordinära situation som råder med coronasmittan så är inget så som det brukar vara, inte heller årsmötet, som ni vet. Andra regler gäller än SBK:s stadgar i det förenklade digitala årsmötet. Det årsmöte vi bjöd in till i mars var ett traditionellt möte och det som gällde då gäller inte längre. T ex ska nomineringar till de valbara posterna vara inskickade till Camilla Leitl som är sammankallande i valberedningen senast den 1 maj kl 09.00. Instruktioner om hur det ska göras finns i materialet som ni har fått.
Den 3 maj kommer valberedningens förslag samt en lista med övriga nominerade att läggas upp på hemsidan, allt enligt SKK:s regler för denna typ av årsmöte.
Ni måste alltså läsa de bilagor som skickades ut med kallelsen!

 

Rasspecialen 6/6 inställd

Tyvärr är Rasspecialen den 6 juni inställd! Östergötlands Kennelklubb, som vi samarbetade med i detta, har ställt in sin nationella utställning och därmed faller även vår rasspecial.
I nuläget finns ingen information om nya datum.

 

Välkommen till årsmöte via webben 6-8 maj 2020

Vit Herdehundklubbs årsmöte 2020 kommer att bli ett s k ”Digitalt förenklat årsmöte” och kommer att genomföras den 6-8 maj.
Kallelse och mer info kommer inom kort.
Den som redan nu vill veta mer om hur ett digitalt förenklat årsmöte går till finner det via den här länken: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/forenklat-arsmote-via-webben/

 

Preliminärt datum för årsmöte

I dessa Coronatider när vi inte vet vad som händer nästa dag är det problem med att veta vad som går eller är lämpligt att genomföra den närmaste framtiden.

Styrelsen har emellertid beslutat följande

  • Nytt preliminärt datum för årsmöte 9 maj
  • Undersöka möjligheten att flytta rasspecialen till augusti

Vi följer rapporteringen och de råd myndigheterna ger oss samt de rekommendationer och beslut som SKK och SBK fattar och kan därför i nuläget inte slutgiltigt besluta någonting vad gäller genomföranden av aktiviteter.

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com