22 July 2024
 

Vi vill att alla bidrar

Under åren 2011-2016 föddes det totalt 88 kullar i Sverige. Av dessa 88 kullar är det 53 kullar dvs. 60% där ingen individ har gått vidare i avel. Just dessa kullars genetiska variationen har gått, eller går förlorad, om ingen hund ur dessa kullar för sina gener vidare.

Det är 30 kullar (34%) som fört vidare sina gener genom att 1 hund ur kullen har gått vidare i avel. Från 5 kullar (5%) har 2 individer gått vidare i avel, och från 1 kull (1%) har 3 hundar gått vidare i avel.

Skulle vi få in fler unika individer i aveln så sänker vi farten när det kommer till förlust av genetisk variation i vår slutna population. Därför hoppas vi att uppfödarna använder sig av de olika hanhundarna som står på vår hanhundslista och vi hoppas också att fler uppfödare inventerar sina kullar och uppmanar hundägarna som har fina, friska hanar att skicka in dessa till Hanhundslistan. 

Som rasklubb är det vår främsta uppgift att måna om rasen och det kan vi bara göra om vi får hjälp av både uppfödare och hundägare, vi hoppas därför att ni ser Hanhundslistan som ett gemensamt projekt som alla bidrar till.

 

Två hanar till på listan.

Hanhundslistan är återigen uppdaterad! Vi kommer inte att fortsätta skriva här på nyhetssidan varje gång vi uppdaterar utan ni ser vilket datum listan uppdaterades under fliken Hanhundslistan.

 

Två till – hanhundslistan är uppdaterad!

Det är väldigt roligt att det dyker upp hanhundar som kan bidra till avel, fortsätt gärna skicka in till oss så hjälps vi åt att bibehålla genetisk variation för en långsiktig och hållbar avel!

 

Hanhundslistan är uppdaterad!

Vi kan glädjande meddela att två nya hanhundar har tillkommit. Listan uppdateras eftersom nya hanhundar tillkommer och listan hittar du här. 

 

Glädjande nyhet och vår splitternya hanhundslista!

Kommande onlinemöte

På vårt kommande onlinemöte den 26 januari kommer vi att ha glädjen av att presentera Ingrid Tapper som gästföreläsare! Ingrid som är etolog och har mycket lång erfarenhet inom ”hunderiet” kommer att prata om hur vi kan bevara vår ras för framtida generationer genom en hållbar och långsiktig avel. Inte anmält dig än? Skynda skynda – anmälningstiden går snart ut! Länk till inlägg om onlinemöte och hur du anmäler dig hittar du här.

Vår satsning på genetisk variation

För er som läst vårt utkast av RAS (rasspecifik avelsstrategi) så har ni sannolikt redan förstått att vi vill göra en stor satsning när det kommer till just hållbar avel. Vi vill ge uppfödarna mer möjligheter att införliva nya hundar i aveln så att den genetiska variationen kan bibehållas – detta då det är vår garanti för rasens fortlevnad.

I och med denna satsning har vi också glädjen att kunna presentera en helt ny form för hanhundslista! Friska, vuxna hanhundar som inte tidigare har använts i avel är välkomna att stå på listan, mer om det kan du läsa här.

Här hittar du Hanhundslista_VHK_20220121 Detta är ett levande dokument, hanhundar kommer därmed att föras upp fortlöpande, vi kommer också att plocka bort hundarna från listan när de en gång använts i avel någonstans i Sverige, Norge, Finland eller Danmark.

Visste du att det ultimata för vår ras hade varit att ingen enskild hund fick mer än runt 8-9 valpar och att vi avråder från att någon enskild hund får fler än 25 valpar? Förklaringen till varför hittar ni i vårt utkast av RAS och har ni redan läst den så bjuder vi på några intressanta länkar här nedanför.

Varför vi vill ha äldre hanhundar i aveln (engelska)

Hur man bevarar genetisk variation.

Framtidens hundar – möjligheter och utmaningar med ett hållbart avelsarbete.

Vad är konsekvensen av förlust av genetisk variation och inavel (engelska)

 

Påminnelse

Vi vill bara påminna er om att anmäla er till vårt onlinemöte den 26 januari där vi bland annat ska diskutera RAS (rasspecifik avelsstrategi). Mer information om mötet och hur du anmäler dig hittar du i vårt tidigare inlägg här på sidan eller om du följer den här länken. Mötet är öppet för alla medlemmar.

Skriftlig återkoppling på utkastet av RAS vill ha vi senast 31 januari 2022. Skicka dina synpunkter till vhk@vitherdehund.com

Efter att vi har haft mötet den 26 januari samt utvärderat den skriftliga återkoppling som vi fått på RAS kommer vi att fatta beslut på om det behövs mer information eller fler möten.

 

 

Har du en hund som kanske vill bli pappa?

Har du en hanhund som är fullt frisk och äldre än 4 år? Kan du tänka dig att låta honom bli pappa till en kull valpar?

Vi vill publicera en lista med hanhundar som kan användas i avel.

Kraven för att få stå på listan är:

  • Hunden ska vara 4 år eller äldre. (Fylla 4 år under 2022 fungerar)
  • Hunden ska inte tidigare ha haft en kull.
  • Den ska vara fullt frisk.
  • En kontaktuppgift till dig som ägare måste kunna publiceras (mail och/eller telefonnummer).

Vad krävs för att få bli pappa om man är en vit herdehund?

För att få bli pappa måste hunden vara mentalbeskriven och röntgad med ett resultat som visar att han kan nedärva bra egenskaper och hälsa, mer om det kan du läsa här: En enklare guide angående hälsa till eventuellt blivande föräldrar. Är din hund inte mentalbeskriven och/eller röntgad så kan du få vägledning och hjälp med hur du ska göra genom att du kontaktar oss i VHK eller din hunds uppfödare. Om hunden inte är utställd eller exteriörbeskriven måste det framgå av ett veterinärintyg att den har två normalt belägna testiklar för att valparna ska få registreras hos SKK, VHK rekommenderar också att pappans tandstatus är känd.

Varför letar vi nya pappor?

Det finns väldigt få vita herdehundar och de flesta är mycket nära besläktade. När hundar som är mycket nära besläktade går i avel går genetisk variation förlorad och om en hund används flera gånger i avel förlorar populationen genetisk variation i ännu snabbare takt. Vi vill ha en population med stor genetisk variation då det gagnar rasens hälsa.

Vad händer när hunden blivit pappa?

Så snart hunden blivit pappa till en kull så har den bidragit till rasens framtid och kommer att plockas bort från listan till förmån för nya oanvända hanar. På så vis kan vi alla hjälpas åt att bevara så mycket genetisk variation som möjligt till framtida generationer. Som hanhundsägare får du ekonomisk ersättning av den uppfödare som använder din hund i avel. I många fall, och beroende på hur intresserad du är, får du också ofta möjligheten att följa din hunds valpar i deras utveckling genom till exempel vänskap på sociala medier. Man blir lite som en stolt ”farmor” eller ”farfar” kan man säga.

Om du har en tik.

Om du har en frisk, vuxen tik som du önskar ska ingå i avel så kontakta gärna din uppfödare eller VHK. Tikarna är lika viktiga i bevarandet av genetisk variation som hanarna, men det är självklart en större uppoffring att låna ut sin tik alternativt själv ta en kull jämfört med att låta en hanhund para en tik.

Kontakt.

Kontakta oss om du har en hund som du tror kan bidra till avel. Maila till avel@vitherdehund.com så tar vi det därifrån! Du kan också kontakta din hunds uppfödare.

 

Årets hund 2021

Har du skickat in resultat till årets hund och undrar hur det går?
Arbetet med att sammanställa och publicera de inskickade resultaten för årets hund pågår.
Resultatlistorna är för tillfället inte tillgängliga på hemsidan men publiceras igen när sammanställningen är klar.
Vinnare i varje kategori kommer att presenteras på årsmötet i mars.

 

Pågående revidering av RAS

Vi fortsätter att arbeta med revideringen av RAS (rasspecifik avelstrategi). Det är för närvarande en levande process där alla är välkomna att komma med förslag på förbättringar och lyfta eventuella frågor. Hittills har vi haft två onlinemöten där vi informerat om rasens genetiska inavelsgrad samt arbetet med RAS. Det första mötet hölls för uppfödarna den 9 juni 2021 och sedan höll vi ett till möte öppet för alla medlemmar 31 augusti 2021 där vi också lyfte inavelsproblematiken och informerade om arbetet som pågick med RAS.

Vi skickade ut ett första utkast av RAS den 29 december 2021. Därefter har vi fått återkoppling från ett antal medlemmar samt SBK och vi har lagt till föreslagna förbättringarna samt förtydligat vissa delar, bland annat har vi lagt till 3 bilagor. Andemeningen i dokumentet är dock oförändrad.

Den 26 januari kommer vi att hålla ett onlinemöte där RAS står högst upp på agendan (se info och anmälningsförfarande här) och vi hoppas på stort deltagande och en diskussion som gör att vi kan räta ut eventuella frågetecken. Tillsammans kanske vi kan hitta ännu bättre formuleringar och format.

Det är också välkommet att maila förslag och reflektioner till vhk@vitherdehund.com, skriv gärna RAS i ämnesraden så hamnar inte mailet mellan några stolar. Senast 31 januari 2022 vill vi ha dina synpunkter.

Efter mötet den 26 januari 2022 kommer vi att utvärdera den återkoppling vi fått, både skriftligt via mailen och på mötet. Därefter kommer vi att fatta beslut om ytterligare möten, utskick och liknande. För en långsiktig och hållbar avel är det viktigt att detta dokument förankras väl och att uppfödarna tillsamman strävar mot att efterleva RAS i så stor utsträckning som möjligt.

Nedan ser du länk till RAS med de ändringar som gjorts efter första utskicket den 29 december 2021 samt de tillagda bilagorna.

RAS_utkast_publicerat 20220113

RAS Bilaga 1 Diagram och tabeller_utkast

RAS Bilaga 2 Stamtavlor och DNA_utkast

RAS Bilaga 3 Hälsoenkät 2021

 

 

God fortsättning!

Här kommer lite information angående vårt kommande onlinemöte. Som tidigare annonserat så kommer vi att hålla ett onlinemöte den 26 januari som är öppet för alla medlemmar. Mötet börjar kl. 19:00.

Vi ska diskutera RAS (rasspecifik avelsstrategi) samt gå igenom hälsoenkätens resultat. Vi kommer även att vilja veta vad ni medlemmar tycker att vi ska ha för temakvällar under det kommande året och om ni har förslag på ämnen som ni tycker att vi ska ha onlinemöten om!

En dagordning kommer att skickas ut tillsammans med länken till mötet. Föranmälan krävs för att vi ska kunna sköta administreringen.

Vänligen anmäl dig genom att uppge namn och medlemsnummer, maila till onlinemote2022@vitherdehund.com

Senaste anmälningsdagen är söndag 23 januari 2022. Vi ser fram emot att ses!

 

Kallelse till årsmöte för Vit Herdehundklubb

Den 28 december skickade vi ut kallelsen till årsmötet. Skulle det vara så att du inte fått den vänligen kontrollera att du använder samma e-postadress som du uppgav när du blev medlem.

Datum
Lördagen den 26 mars, 2022
Tid
Årsmötet beräknas börja kl 14.00, inloggning möjlig från och med 13:30
Plats
Online via appen Zoom.

Föranmälan krävs. Föranmälan är öppen till 18 mars 2022. Maila till mote2022@vitherdehund.com,
och uppge ditt namn och medlemsnummer. Eventuella frågor angående anmälan kan ställas till Linda på telefonnummer 073-0523102. Information angående hur ett digitalt möte genomförs samt möteshandlingar och dagordning kommer att publiceras på hemsidan www.vitherdehund.com senast 11 mars 2022.
Varmt välkommen
/ Styrelsen

 

Viktig information angående Årets Hund!

Vi tycks ha någon form av bugg i vårt webbformulär som gör att delar av resultaten faller bort alternativt inte kommer oss till handa alls. Om dina resultat som du skickat via webbformuläret inte finns inlagda, eller är felaktiga, vänligen maila dina resultat på nytt till daniella@vitherdehund.com

Om du ännu inte skickat in dina resultat, maila de direkt till daniella@vitherdehund.com

Vi ber om ursäkt för eventuellt extraarbete detta medför för er och arbetar för att åtgärda problemet.

 

Nya utställnings- och championatregler

De nya utställnings- och championatreglerna för perioden 2022–2026 finns nu publicerade på Svenska Kennelklubbens hemsida. Reglerna gäller från och med 1 januari. Svenska Brukshundklubbens raser har fått ändringar och tillägg gällande krav på provmeriter, och bland övriga nyheter kan nämnas att det införs några nya championat såsom Svensk noseworkchampion, Svensk vallprovschampion och Svensk skyddsprovschampion.

Läs mer om de nya reglerna här.

 

DNA-kit i julklappen?

Du som medlem kan nu beställa ett DNA kit till självkostnadspris (1150 SEK, normalt kostar det ca. 1800 SEK).

Vi kommer att tillämpa först till kvar för de 16 kit som vi har till salu. Beställningar som görs innan 15 december skickas så att de ska vara framme innan julafton.

För att beställa DNA-kit gör du följande:

  1. Vänligen skicka ett mejl till conny@vitherdehund.com och uppge följande:

Antal kit:

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Email adress:

 

  1. Conny bekräftar mailet genom att skicka VHKs Swishnummer (alternativ kontonummer om du uppger att du inte har Swish). Kom ihåg att inget DNA-kit kommer att skickas ut innan pengarna kommit in till VHK och att det går snabbare med Swish.

 

Det är viktigt att du väntar på svar från Conny innan du betalar för ditt kit. Om efterfrågan är större än tillgången kommer vi att göra en ny beställning hos Embark men då hinner de kitten inte fram förrän efter årsskiftet.

När paketet är registrerat och skickat kommer du att få ett mejl eller SMS från Post Nord.

Du kan läsa mer om vad det innebär att DNA-testa hunden hos Embark här. Kitten som VHK beställt motsvarar de som heter Breed + Health på Embarks hemsida.

Med juliga hälsningar från oss i styrelsen :-)

 

 

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com