10 August 2022
 

Inför vårt onlinemöte den 9 april – korta fakta om utkastet till RAS

Vit herdehund är en relativt liten ras, sett till antal hundar i populationen. Vit herdehundklubb önskar att avelsbasen ska breddas och att den nuvarande genetiska variationen ska bevaras. Detta har varit en målsättning sedan första RAS skrevs i 2006. Därför är följande punkter lämnade oförändrade från RAS 2006:

 • Att bredda avelsbasen samt undvika inavel.
 • Att en hund inte bör lämna efter sig mer än max 25 avkommor. Det lämpliga antalet avkommor, sett till populationens storlek är 8-9 valpar.
 • Att upprepade kombinationer bör undvikas.
 • Att inte använda hundar i avel före två års ålder.
 • Att samtliga kullar publiceras med en notering om de följer RAS eller inte. Se tidigare publiceringar här: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 • Att även genetiskt viktiga hundar som har C-höfter ska kunna användas i avel. Med genetiskt viktigt hund avses en hund som ej tidigare använts i avel.
 • Att även genetiskt viktiga hundar som har ED1 ska kunna användas i avel. Med genetiskt viktigt hund avses en hund som ej tidigare använts i avel.
 • Att till avel endast använda hundar som ej uppvisar beteendestörningar i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer samt fri från skotträdsla, samt att fler hundar mentalbeskrivs.

Då vi idag har tillgång till många års statistik, utvärderingar av RAS samt även DNA, vilket inte fanns i samma utsträckning 2006, har Vit herdehundklubb föreslagit följande konkreta åtgärder för att avelsbasen ska breddas och den genetiska variationen bevaras:

 • Att inte ge valphänvisning till kullar som överstiger 0% i stamtavleberäknad inavelsökning. 62% av alla kullar som är födda mellan 2011-2021 har 0% i inavelsökning, vi önskar att antalet kullar med 0% i inavelsökning ska öka. För registrering av valpar gäller Svenska Kennelklubbens sedvanliga registreringsregler avseende inavelsökning.                           
 • Att arbeta för att möjliggöra inmönstring/inkorsning av nytt genetiskt material, det vill säga att arbeta för att helt eller delvis obesläktade hundar ska kunna tillföra rasen nytt blod.
 • Att valphänvisning ska kunna ges till kombinationer där inte båda föräldradjuren är utställda. Tidigare krävdes minst kvalitetspris 2 alternativt Very Good på båda föräldradjuren.

Då vi har liten, eller ingen insyn i våra hundars ögonhälsa och rygghälsa finns förslag om att våra hundar i större utsträckning ska ögonundersökas samt att det ska vara möjligt att få deras ryggar röntgade och officiellt avlästa.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog den 9 april, kom ihåg att anmäla dig senast 6 april så att vi hinner skicka ut möteslänk och en enkel dagordning. Mer om anmälan hittar du här.

 

Välkomna till rasspecialen 2022!

Äntligen har pandemin lagt sig något och Vit Herdehundklubb kan inbjuda till vår efterlängtade rasspecial!

VI VÄLKOMNAR ER TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING FÖR VIT HERDEHUND

Datum: Söndagen den 19 juni, 2022

Plats: Vännäs, Västerbotten

Domare: Jahn Stääv
Reservation för ev. domarändring.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär

Sista dag för anmälan och betalning: 31 maj 2022

Anmälningsavgifter: valp 200 kr, veteran 300 kr, övriga 350 kr.

Insättes på PG 480 59 50-5 eller via swish 1235586490.

I anmälningsavgiften ingår utställningskatalog.

(Vid betalning ange hundens reg.nr. och ägarens namn).

Upplysning/information: Sophie Eklund 070-515 47 07

Mer information kring rasspecialen kommer här på hemsidan, bland annat kommer det att finnas möjlighet att genomföra mentalbeskrivning i nära förbindelse till utställningen.

För att ställa ut på Rasspecialen behöver du vara medlem i Vit Herdehundklubb.
Utställare från Norge, Finland och Danmark är också välkomna, men då krävs medlemskap i hemlandets rasklubb för vit herdehund.

Varmt välkomna!

 

Onlinemöte avseende revideringen av RAS

Vit herdehundklubb bjuder härmed in till ett onlinemöte den 9 april 2022 kl. 10:00-12:00

Avsikten med mötet är att diskutera och förankra RAS.

För deltagande skickas anmälan med namn och medlemsnummer till avel@vitherdehund.com senast 6 april. Skriv RAS APRIL i ämnesraden/rubriken.

Dagen innan mötet skickar vi ut en möteslänk till de som anmält sig.

Välkomma!

 

Information inför årsmötet 2022-03-26 via Zoom.

Hej alla medlemmar i Vit Herdehundklubb.

 

Nu ligger alla handlingar för årsmötet på vår hemsida.

Länk till handlingar: http://www.vitherdehund.com/klubben/dokument

Inbjudan till årsmötet har ni redan fått.

Länk till anmälan http://www.vitherdehund.com/kallelse-till-arsmote-for-vit-herdehundklubb

 

Alla vandringspriser måste åter till Susanne Sohlberg. Klubben betalar för frakten. Du som har ett vandringspris måste omgående kontakta Susanne så ni kan komma överens om hur du gör med det pris du har.

Susanne Sohlberg tel. 070-595 58 78

Ha det bra så ses vi via Zoom den 26 mars

Mvh

Kristina Ringel

Ordförande.

 

Medlems information från SBK

Hej,

Eftersom vi är mitt uppe i byte av medlemssystem kommer som tidigare meddelats nya medlemskap tillfälligt inte att registreras direkt i medlemssystemet.

Detta innebär att nya medlemmar inte får ett medlemsnummer eller medlemsavi direkt utan det kommer i efterhand från det nya medlemssystemet.

De medlemskap som kommer in under övergångsperioden registreras av förbundskansliet så fort vi är live med det nya medlemssystemet. Länkarna på hemsidan kommer då att styras om mot Membersite och ni får ny text om att teckna medlemskap från förbundskansliet.

Nya medlemmar registrerar sig som tidigare via ”Bli medlem” på vår hemsida och klickar på länken ”Teckna medlemskap här”:
https://www.brukshundklubben.se/bli-medlem/

Vi ber om överseende med detta och hoppas att övergången ska gå smidigt.

Bifogat finner ni informationstext att lägga upp på era hemsidor, dokumentet innehåller också  länk och förtydligande bild. Bilden är även bifogade separat om ni vill använda dem på era hemsidor. Informationen läggs även upp på vår hemsida.

Vänliga hälsningar

Medlemsavdelningen

Svenska Brukshundklubben

www.brukshundklubben.se

 

Din hund är viktig – gratis webbinarium om varför!

”Varför är just din hund viktig för hundrasens framtid? Den frågan får du svar på i ett gratis webbinarium den 24 februari, som handlar om det superviktiga RAS-dokumentet.” skriver SKK på sin hemsida och detta handlar om ett gratis webbinarium om rasspecifika aveslstrategier (RAS) som riktar sig till såväl uppfödare som hundägare.

Eftersom vi befinner oss i en revideringsprocess avseende just RAS så hoppas vi att många med vit herdehund väljer att vara med på SKKs webbinarium. Det är begränsat antal platser.

Mer om webbinariumet och hur du gör för att delta kan du läsa här.

Mer om vår revideringsprocess kan du läsa här. 

Observera att senaste dag för återkoppling avseende vårt utkast av RAS är 15 mars 2022.

 

RAS – deltidsutvärdering och ny tidsfrist

Nu har vi hunnit ta del av den skriftliga återkopplingen vi fått i förbindelse med revideringen av RAS. Vi tackar för detta och riktar också ett stort tack till alla medlemmar som var med på onlinemötet den 26 januari.

Vi har gjort så att vi har samlat alla dokument samt gjort en tidslinje som du kan följa under fliken för just RAS. Där hittar du också den deltidsutvärdering som gjorts och den nya tidsfristen som är satt.

Du hittar allt angående RAS här. 

 

 

Vi vill att alla bidrar

Under åren 2011-2016 föddes det totalt 88 kullar i Sverige. Av dessa 88 kullar är det 53 kullar dvs. 60% där ingen individ har gått vidare i avel. Just dessa kullars genetiska variationen har gått, eller går förlorad, om ingen hund ur dessa kullar för sina gener vidare.

Det är 30 kullar (34%) som fört vidare sina gener genom att 1 hund ur kullen har gått vidare i avel. Från 5 kullar (5%) har 2 individer gått vidare i avel, och från 1 kull (1%) har 3 hundar gått vidare i avel.

Skulle vi få in fler unika individer i aveln så sänker vi farten när det kommer till förlust av genetisk variation i vår slutna population. Därför hoppas vi att uppfödarna använder sig av de olika hanhundarna som står på vår hanhundslista och vi hoppas också att fler uppfödare inventerar sina kullar och uppmanar hundägarna som har fina, friska hanar att skicka in dessa till Hanhundslistan. 

Som rasklubb är det vår främsta uppgift att måna om rasen och det kan vi bara göra om vi får hjälp av både uppfödare och hundägare, vi hoppas därför att ni ser Hanhundslistan som ett gemensamt projekt som alla bidrar till.

 

Två hanar till på listan.

Hanhundslistan är återigen uppdaterad! Vi kommer inte att fortsätta skriva här på nyhetssidan varje gång vi uppdaterar utan ni ser vilket datum listan uppdaterades under fliken Hanhundslistan.

 

Två till – hanhundslistan är uppdaterad!

Det är väldigt roligt att det dyker upp hanhundar som kan bidra till avel, fortsätt gärna skicka in till oss så hjälps vi åt att bibehålla genetisk variation för en långsiktig och hållbar avel!

 

Hanhundslistan är uppdaterad!

Vi kan glädjande meddela att två nya hanhundar har tillkommit. Listan uppdateras eftersom nya hanhundar tillkommer och listan hittar du här. 

 

Glädjande nyhet och vår splitternya hanhundslista!

Kommande onlinemöte

På vårt kommande onlinemöte den 26 januari kommer vi att ha glädjen av att presentera Ingrid Tapper som gästföreläsare! Ingrid som är etolog och har mycket lång erfarenhet inom ”hunderiet” kommer att prata om hur vi kan bevara vår ras för framtida generationer genom en hållbar och långsiktig avel. Inte anmält dig än? Skynda skynda – anmälningstiden går snart ut! Länk till inlägg om onlinemöte och hur du anmäler dig hittar du här.

Vår satsning på genetisk variation

För er som läst vårt utkast av RAS (rasspecifik avelsstrategi) så har ni sannolikt redan förstått att vi vill göra en stor satsning när det kommer till just hållbar avel. Vi vill ge uppfödarna mer möjligheter att införliva nya hundar i aveln så att den genetiska variationen kan bibehållas – detta då det är vår garanti för rasens fortlevnad.

I och med denna satsning har vi också glädjen att kunna presentera en helt ny form för hanhundslista! Friska, vuxna hanhundar som inte tidigare har använts i avel är välkomna att stå på listan, mer om det kan du läsa här.

Här hittar du Hanhundslista_VHK_20220121 Detta är ett levande dokument, hanhundar kommer därmed att föras upp fortlöpande, vi kommer också att plocka bort hundarna från listan när de en gång använts i avel någonstans i Sverige, Norge, Finland eller Danmark.

Visste du att det ultimata för vår ras hade varit att ingen enskild hund fick mer än runt 8-9 valpar och att vi avråder från att någon enskild hund får fler än 25 valpar? Förklaringen till varför hittar ni i vårt utkast av RAS och har ni redan läst den så bjuder vi på några intressanta länkar här nedanför.

Varför vi vill ha äldre hanhundar i aveln (engelska)

Hur man bevarar genetisk variation.

Framtidens hundar – möjligheter och utmaningar med ett hållbart avelsarbete.

Vad är konsekvensen av förlust av genetisk variation och inavel (engelska)

 

Påminnelse

Vi vill bara påminna er om att anmäla er till vårt onlinemöte den 26 januari där vi bland annat ska diskutera RAS (rasspecifik avelsstrategi). Mer information om mötet och hur du anmäler dig hittar du i vårt tidigare inlägg här på sidan eller om du följer den här länken. Mötet är öppet för alla medlemmar.

Skriftlig återkoppling på utkastet av RAS vill ha vi senast 31 januari 2022. Skicka dina synpunkter till vhk@vitherdehund.com

Efter att vi har haft mötet den 26 januari samt utvärderat den skriftliga återkoppling som vi fått på RAS kommer vi att fatta beslut på om det behövs mer information eller fler möten.

 

 

Har du en hund som kanske vill bli pappa?

Har du en hanhund som är fullt frisk och äldre än 4 år? Kan du tänka dig att låta honom bli pappa till en kull valpar?

Vi vill publicera en lista med hanhundar som kan användas i avel.

Kraven för att få stå på listan är:

 • Hunden ska vara 4 år eller äldre. (Fylla 4 år under 2022 fungerar)
 • Hunden ska inte tidigare ha haft en kull.
 • Den ska vara fullt frisk.
 • En kontaktuppgift till dig som ägare måste kunna publiceras (mail och/eller telefonnummer).

Vad krävs för att få bli pappa om man är en vit herdehund?

För att få bli pappa måste hunden vara mentalbeskriven och röntgad med ett resultat som visar att han kan nedärva bra egenskaper och hälsa, mer om det kan du läsa här: En enklare guide angående hälsa till eventuellt blivande föräldrar. Är din hund inte mentalbeskriven och/eller röntgad så kan du få vägledning och hjälp med hur du ska göra genom att du kontaktar oss i VHK eller din hunds uppfödare. Om hunden inte är utställd eller exteriörbeskriven måste det framgå av ett veterinärintyg att den har två normalt belägna testiklar för att valparna ska få registreras hos SKK, VHK rekommenderar också att pappans tandstatus är känd.

Varför letar vi nya pappor?

Det finns väldigt få vita herdehundar och de flesta är mycket nära besläktade. När hundar som är mycket nära besläktade går i avel går genetisk variation förlorad och om en hund används flera gånger i avel förlorar populationen genetisk variation i ännu snabbare takt. Vi vill ha en population med stor genetisk variation då det gagnar rasens hälsa.

Vad händer när hunden blivit pappa?

Så snart hunden blivit pappa till en kull så har den bidragit till rasens framtid och kommer att plockas bort från listan till förmån för nya oanvända hanar. På så vis kan vi alla hjälpas åt att bevara så mycket genetisk variation som möjligt till framtida generationer. Som hanhundsägare får du ekonomisk ersättning av den uppfödare som använder din hund i avel. I många fall, och beroende på hur intresserad du är, får du också ofta möjligheten att följa din hunds valpar i deras utveckling genom till exempel vänskap på sociala medier. Man blir lite som en stolt ”farmor” eller ”farfar” kan man säga.

Om du har en tik.

Om du har en frisk, vuxen tik som du önskar ska ingå i avel så kontakta gärna din uppfödare eller VHK. Tikarna är lika viktiga i bevarandet av genetisk variation som hanarna, men det är självklart en större uppoffring att låna ut sin tik alternativt själv ta en kull jämfört med att låta en hanhund para en tik.

Kontakt.

Kontakta oss om du har en hund som du tror kan bidra till avel. Maila till avel@vitherdehund.com så tar vi det därifrån! Du kan också kontakta din hunds uppfödare.

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com