28 October 2021
 

Ett stort grattis till Årets Vita Herdehundar 2020

Årets Allroundhundar:

Frostflake’s Pegasus och Lotta Wettström

White Ice Wolfs Eat My Shorts och Petra Andersson

Årets Agility:

Frostflake’s Pegasus och Lotta Wettström

Årets IGP/BSL:

White Ice Wolfs Eat My Shorts och Petra Andersson

Årets Bruks:

Nessi vom Haus Eckenfels och Anders Granlund

Årets Lydnad:

Erövrarens Endless Era och Cecilia Karlström

Årets Rally:

Erövrarens Endless Era och Cecilia Karlström

Årets Viltspår:

Moonbeamed Guzzi od Semberije och Erik Thalén

 

 

Hej Alla medlemmar i Vit Herdehundklubb. 

Nu har snart år 2020 tagit slut och vi är på väg in i 2021 med allt vad det innebär. Vår styrelse i klubben har bara varit en grupp i föreningen sen maj månad 2020 men under den tiden har många saker gjorts. Det var lite konstigt att som ordförande bli vald av personer jag aldrig träffats, det är ju inte så vanligt att det är så. Pandemin har ställt till det för oss alla på olika vis men den ska väl gå över någon gång. Vi har i alla fall hunnit arbeta undan en hel del av det som den förra styrelsen inte hann få klart men nu är det gjort. Vi har också hunnit med att genomföra en figurantutbildning där vi nu fått 5 nya figuranter. Vi har även genomfört ett MH i Sundsvallstrakten. Tyvärr var det bara en Vit Herdehund med men vi hoppas att det till våra kommande MH ska det bli fler Vita Herdehundar. Vi har planer på att försöka få till ett i norra delen av ladet, ett i Stockholm med omnejd och ett lite söderut. Var de kommer att ligga hänger på var vi kan få hyra in oss. Några av er har i alla fall kunnat vara med och tävla lite då det getts chans till detta och det är kul.

Vi har nu fått möjlighet av SBK att välja att genomföra vårt årsmöte 2021 eller genomföra det 2022 i stället. Vi skickade ut en enkät till er för att få veta vad ni tyckte om detta och av er som svarade så var det 92 % för att vi skall hålla årsmöte först 2022 vilket styrelsen officiellt fattar beslut om så fort revisorerna fått göra sitt arbete och vi gjort en ny budget. Detta beslut kommer vi troligen att ta i januari/februari 2021. Det här har revisorerna lagt ut på vår hemsida. 

Styrelsen har pratat om att vi under våren ska försöka få till andra typer av aktiviteter som skulle passa våra hundar. Vallning är en av de aktiviteter som skulle vara kul om vi kunde få till. Vi skulle kunna göra så mycket roligt tillsammans med våra hundar och sitter du inne med någon aktivitet du skulle vilja att vi försökte oss på så ta kontakt med någon av oss i styrelsen och kom med ditt förslag. Föreningen består ju inte bara av oss i styrelsen utan så många fler. Styrelsen har också pratat om att försöka ha ett medlemsmöte i vår men det kanske måste bli digitalt och till det mötet ska vi försöka få hjälp med hur man fixar ett sådant möte.  

Jag vill sluta med att önska er alla en riktigt God Jul och Ett Riktigt Gott Nytt År.

Kristina Ringel

 

 

Omröstningen för årsmöte 2021 slutförd

Hej

Enkäten skickades ut per mail till alla medlemmar den 17/11-20 och gav medlemmarna
två veckor på sig att ta ställning och göra sin röst hörd genom att rösta.

Resultatet från enkäten finns i nedan länk

Omröstning årsmöte 2021

 

Vit Herdehundkalender 2021

Vi vill tacka alla som har skickat in bilder till årets kalender. Dessvärre har intresset för att köpa kalendern varit lite för dåligt för att det ska vara ekonomiskt att trycka den. Så det verkar inte bättre än att vi får lägga ner det för i år och hoppas på nästa år.

 

Ny information kring anatomi grundkurs

Hej,

SBK utskott för avel och hälsa har beslutat att grundkursen i anatomi kommer
att genomföras helt digitalt via Zoom. Detta för att säkerställa att den verkligen
kommer att genomföras denna gång. Kostnaden för utbildningen blir nu 400 kr
per person istället. Nu ingår ingen lunch och fika, men deltagarna
kommer att få kursmaterial hemskickat till sig. För mer information om
utbildningen se mejlet nedan eller på hemsidan
(www.brukshundklubben.se/Grundkurs_anatomi_2021 [1]).

Anmälan senast 30:e November 2020

Deltagare till Anatomi och exteriörbeskrivarutbildning anmäls och beslutas av rasklubbens styrelse.

Mer information och Intresseanmälan till kurserna skickas till sussie.vitherdehund@gmail.com

 

 

 

 

Viktig information från SBK

Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet ställs in med omedelbar verkan

Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster ställer Svenska Brukshundklubben (SBK) in all prov- och tävlingsverksamhet med omedelbar verkan. Vidare avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar i regioner med allmänna råd.

De förbud och restriktioner som nu råder i Sverige är tydliga. Inga allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Svenska Kennelklubben har meddelat att inom klubbverksamheten ska även funktionärer räknas in i detta antal. De lokala allmänna råden uppmanar till att bara träffa den närmaste familjen.

Under dessa förhållanden, och för att bidra till minskad smittspridning, har SBK:s förbundsstyrelse beslutat att med omedelbar verkan ställa in all prov- och tävlingsverksamhet där det registreras officiella resultat. Detta gäller tills annat besked ges.

Svenska Kennelklubben har beslutat att all verksamhet som samlar fler än åtta personer (inklusive funktionärer) ska ställas in 24 november-31 december 2020. På de platser där lokala allmänna råd gäller, avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar.

Smittläget i Sverige är nu mycket allvarligt och förutsättningarna för vårt sätt att leva med covid-19 skiftar från dag till dag. Följ utvecklingen och restriktionerna nogsamt, anpassa verksamheterna, ha förståelse och värna om varandra.

Länkar:

Folkhälsomyndighetens information om lokala allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Information från regeringen om ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/ytterligare-atgarder-for-att-hejda-smittspridningen/

Information från SKK om max åtta personer från 24 november (https://skk.se/sv/nyheter/2020/11/max-atta-personer-fran-24-november/)

Information från SKK om klubbverksamhet hösten 2020
https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

Aktuell information om coronaläget på brukshundklubben.se

https://www.brukshundklubben.se/corona

Med vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

 

Information från valberedningen.

Utmaningarna är många i spåren av pandemin och vi i valberedningen
försöker ro detta i land så gott det går ändå. Du som medlem kommer
snart att få ett mail där du får rösta på om det ska hållas ett digitalt
årsmöte 2021 eller om du vill ge styrelsen dispens att sitta kvar och
arbeta för klubben fram till 2022. För er som inte har en epost kommer
ni att motta ett brev.
Om det blir digitalt årsmöte 2021 är valberedningens förslag att
sittande styrelse fortsätter. Du som medlem har fram till och med 15
december 2020 på dig att skicka in din nominering till valberedningen

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse.

Ordförande                      Kristina Ringel         Omval 1 år
Vice ordförande              Sussane Sohlberg        Vald för ytteligare 1 år
Kassör                               Conny Olsson            Omval 2 år
Sekreterare                     Linda Johansson         Omval 2 år
Ledamot ordinarie            Ludwig Malmström    Vald för ytterligare 1 år
Ledamot ordinarie            Hanna Wallinder        Omval 2 år
Ledamot ordinarie            Daniella Martinsson   Vald för ytterligare 1 år
Ledamot suppleant           Therese Flodin          Vald för ytterligare 1 år
Ledamot suppleant           Gunilla Berglind        Omval 2 år

Revisor ordinarie            Sophie Eklund           Omval 1 år
Revisor ordinarie            Jessica Jacobsson       Omval 1 år
Revisor suppleant            Ulla Winblad            Omval 1 år

Valberedningen
Sammankallande               Camilla Leitl           Omval 2 år
Valberedning ordinarie    Sandra Persson          Vald för ytterligare 1 år
Valberedning ordinarie    Madelene Ahling         Omval 2 år

Din nominering skickar du senaste 15 december 2020 till
valberedning@vitherdehund.com

 

Anatomi och Exteriörutbildning i SBK regi

Grundkurs i anatomi inför utbildning av exteriörbeskrivare för korning

I första hand vänder sig denna kurs till blivande exteriörbeskrivare, men är du enbart intresserad av att lära dig mer om anatomi är du välkommen till anatomikursen i mån av plats. De rasklubbar som vid förra årets inventering meddelade behov av att utbilda exteriörbeskrivare kommer att prioriteras.

Grundkurs i anatomi

Plats: Preliminärt Södertälje Brukshundklubb

Datum: lördag 30 januari 2021, kl. 09.30 – 17.00

Söndag 31 januari 2021, kl. 09.00 – 15.30

Exteriörbeskrivarutbildning

Plats: Preliminärt Södertälje Brukshundklubb

Datum: 27–28 mars 2021 – Exteriörbeskrivarutbildning, del I

5–6 juni 2021 – Exteriörbeskrivarutbildning, del II

4–5 september 2021 – Exteriörbeskrivarutbildning, del III (examination)

 

Mer information finns i nedan länk

Anatomi och Exteriör utbildning 2021

 

 

Inbjudan till konferens

Vi vill gärna informera er om att Svenska Chodsky Pes Klubben inbjuder till en
endagskonferens den 28 november 2020.

Konferensen tar upp Mentalitet och Fertilitet bland våra bruksraser.

Sista anmälning till konferensen är 15/11 för deltagande i Nacka (live)
21/11 för deltagande på Zoom

Hur man anmäler sig och övrig information finns i inbjudan nedan

Inbjudan till konferens

 

Nya regler för Uppfödarlistan

Styrelsen har beslutat att införa en uppfödarlista med mer information än den som vi har just nu.

Syftet med den nya uppfödarlistan är:
1. Att underlätta för de som söker en valp.
2. Att öka antalet mentalbeskrivna och röntgade hundar.

Uppfödarlistan kommer att bestå av följande information:

 • Antal kullar/valpar de senaste 5 åren. (Tex: 5 kullar/26 individer)
 • Antal mentalbeskrivna individer ur de senaste fem årens kullar (som är äldre än ett år). 2021.01.01 avser det alltså kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.01.01.
  2021.02.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.02.01
  2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01
  2022.01.01 avser det kullar som är födda 2016.01.01 – 2021.01.01
  2023.01.01 avser det kullar som är födda 2017.01.01 – 2022.01.01
 • Antal röntgade individer ur de senaste fem årens kullar (som är äldre än ett år). 2021.01.01 avser det alltså kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.01.01.
  2021.02.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.02.01
  2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01
  2022.01.01 avser det kullar som är födda 2016.01.01 – 2021.01.01
  2023.01.01 avser det kullar som är födda 2017.01.01 – 2022.01.01
 • Ort och län där uppfödaren har sin uppfödning.
 • Kontaktuppgifter så som epostadress, hemsida, telefonnummer.

Information till uppfödare: Det är uppfödarens ansvar att uppdatera klubben två gånger per år för att det ska vara rätt i antal och procent, ort och kontaktuppgift. Så kallat ”brytdatum” är alltid 1 januari fem år bakåt i tid (tex när kalendern visar 2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01).

Registrerade resultat från svenska, finska och norska kennelklubben kommer att vara giltiga (för att dessa länder har liknande system samt öppna avelsdatasystem där uppgifterna kan verifieras).
Endast uppfödare med godkänt kennelnamn som är medlem i Vit herdehundklubb samt följer SKKs grundregler kommer att synas på uppfödarlistan. Uppfödarlistan presenteras i alfabetisk ordning.

Den nya uppfödarlistan publiceras i januari 2021 och är ett levande dokument som uppdateras i börja av januari och i juni varje år. Det är uppfödarnas ansvar att uppdaterad klubben. Uppfödare vars uppgifter inte uppdateras får en påminnelse och 1 månad efter utskickad påminnelse plockas uppfödaren bort från uppfödarlistan om ingen ny information skickas. En bortplockad uppfödare kan på nytt ansöka om att få stå på listan och läggs då in under förutsättning att uppgifterna uppdateras samtidigt. Uppfödare som vid ett flertal tillfällen (3 tillfällen eller fler) skickar felaktiga uppgifter trots påpekande från klubben plockas bort från uppfödarlistan i 1 år. Uppfödare som behöver hjälp med regelverket är välkomna att ställa frågor till vhk@vitherdehund.com, märk gärna mailet med Uppfödarlistan.

För att vi ska kunna publicera en ny, fräsch uppfödarlista under januari 2021, vänligen skicka in informationen senast 3 januari 2021.

Information till valpköpare: Uppfödare som står på Vit herdehundklubbs uppfödarlista är medlemmar i Vit herdehundklubb samt följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Som valpköpare är det ditt ansvar att du sätter dig in i rasen innan ett eventuellt köp. Vilka styrkor, brister, utmaningar, fördelar har rasen utifrån ditt perspektiv? Vad önskar du göra med hunden och vilka egenskaper vill du att den ska ha? Vilka styrkor, brister, utmaningar, fördelar har föräldradjuren för just den kull som du tittar på? Finns föräldradjuren att träffa? Är deras mentalitet vad du önskar hos en vit herde? Trivs du med uppfödaren? Hur ser statistiken ut för just de linjer du tittar på? Om du känner dig osäker inför ett valpköp, kontakta oss i klubben.

 

Covidanpassning avseende exteriörkrav för valphänvisning.

Som ett resultat av den pågående pandemin har alla utställningar ställts in och vi i styrelsen har därför fattat beslutet att godkänna SKKs exteriörbedömning som utställningsmerit avseende exteriörkrav för valphänvisning. I tillägg godkänner vi SBKs exteriörbeskrivning. För SKKs exteriörbedömning godkänner vi resultat lägst Good, för SBKs exteriörbeskrivning godkänner vi resultat Godkänt. För äldre exteriörmeriter, dvs pre-corona, gäller officiell utställning med lägst resultat Good.

Angående SKKs exteriörbedömning.
SKKs exteriörbedömning går ungefär till som en vanlig utställning. Man anmäler sin hund, får ett nummer och ställs framför en domare. Men istället för att möta flera hundar av samma kön och ras, får du bara möta en domare som kollar igenom och bedömer din hund utifrån rasstandard.

Din hund kan således få CK, excellent, very good osv. Dock kan din hund inte bli BIR eller BIM då ingen konkurrensbedömning sker.
Resultatet registreras i SKKs avelsdata/hunddata och räknas in som merit. En bedömning kostar lägst 500 kr.

För mer info om hur en bedömning går till, se SKK.

Var hittar man då dessa bedömningar? Kontakta din länsklubb!

 

Friskvårdsbidrag

Skatteverket har beslutat att aktiviteter inom Upp och hoppa samt bruksprov är godkända aktiviteter för friskvårdsbidraget.

Hundar får oss människor att röra på oss mer och må bättre. Agility är sedan tidigare godkänd för friskvårdsbidrag. Nu följer alltså aktiviteter inom Svenska Brukshundklubbens friskvårdsprojekt Upp och hoppa samt bruksprov agility i spåren.

Bidragets omfattning

Det som omfattas av bidraget är kursavgifter och startavgifter. Ersättning för medlemskap utgår inte. Förbundet jobbar vidare med möjligheterna att få fler grenar inom Brukshundklubben godkända.

Godkänd ersättning

 • Kursavgifter
 • Startavgifter vid tävling

Där ersättning inte utgår

 • medlemsavgifter

Läs mer om skatteverkets generella regler

Ur förvaltningsrättens uttalande gällande friskvårdsgrundande aktiviteter

”Förutom traditionella motionsaktiviteter som träning på gym, simning och deltagande i olika bollsporter kan friskvårdsbidraget således användas för kostnader som den anställda haft för aktiviteter som mer har karaktär av hobby eller fritidsaktiviteter så länge dessa aktiviteter innehåller moment av motion. Ett friskvårdsbidrag kan då användas för sådana aktiviteter som innehåller moment av motion och träning som exempelvis agility, sportfiske, och enduro så länge som övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda.”

 

 

 

Vit Herdehundkalender 2021

Hej alla medlemmar. Förra året gjorde vi en kalender med bilder på era fina hundar, det tänkte vi göra om i år.

Vill du att din hund skall få chans att pryda en månad i Vit Herdehundkalendern 2021?

Maila då in 1-3 bilder som ska vara av bra kvalitet.
Välj olika månader för varje bild.
Vi siktar på att minst en av bilderna kommer få vara med beroende på hur många bilder som kommer in.

Du mailar dina bilder till therese@vitherdehund.com

Respektive månads tema kommer vara:

Januari – Valpar upp till 6 mån
Februari – Unghundar 6 – 9 mån
Mars – Tikar
April – Vår
Maj – Hanar
Juni – Sommar
Juli – Vatten
Augusti – Veteraner (8+)
September – Höst
Oktober – Sport
November – Bästa vänner
December – Vinter

Kalendern kommer vara i liggande A4-format.

Om din bild kommer med kan den komma att beskäras för att anpassas till utrymmet i kalendern.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR.

Kalendern kommer att tryckas i en begränsad upplaga men går att förboka redan nu. Maila din beställning till therese@vitherdehund.com.

Vi vill ha in din bild senast 10:e november, kalendern kommer finnas tillgänglig någon gång i början på december. Priset kommer bli SEK 179:- inklusive frakt.

Om du som skickar in bild godkännder att bilden får användas i något annat sammanhang av Vit Herdehundklubb skriv med det i mailet.

Lite bilder från förra årets kalender.

 

MH för Vit Herdehund

Vi är så glada att kunna presentera möjligheten att mentalbeskriva din herde i år då vi i samarbete med Njurunda Brukshundklubb har planerat in ett datum!

Tid och plats: 2020-10-31, Njurunda Brukshundklubb, Västernorrland.

Närmare tidsschema kommer senare till de anmälda.

Vi hoppas på flera deltagare med vit herdehund, blir det platser över går de i första hand till de andra bruksraserna.

Planen var i utgångspunkten att ha en hel helg med MH i somras, men som alla vet blev inte det här året som någon tänkt. Men nu, nu kör vi!

https://sbktavling.se/

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com