24 July 2024
 

RAS – rasspecifik avelsstrategi

Vad är RAS?

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

RAS för vit herdehund

RAS Bilaga 1 Diagram och tabeller_utkast

RAS Bilaga 2 Stamtavlor och DNA_utkast

RAS Bilaga 3 Hälsoenkät 2021

Revideringsprocessen 

AK/SKKs utlåtande angående RAS

AK/SKKs protokoll

Länk till SKKs information avseende ökad genetisk variation. 

Translated version, with reservation for typos as our mother tongue is not English: 

Breed-specific Breeding Strategy – English version

Utvärderingar RAS

Varje år gör klubben en utvärdering av hur det ser ut i rasen och hur de uppsatta avelsstrategierna har följts.

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com