2 October 2022
 

RAS

RAS – rasspecifika avelsstrategier


 

Vad är RAS?

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

RAS för vit herdehund

Länk till samtliga dokument avseende revideringen med RAS för 2023-2027 hittar du här:

Utkast godkänt av SBK. Skickas till SKK i början av oktober 2022. 

Återkopplingar på RAS

RAS_utkast_publicerat 20220113

RAS Bilaga 1 Diagram och tabeller_utkast

RAS Bilaga 2 Stamtavlor och DNA_utkast

RAS Bilaga 3 Hälsoenkät 2021

RAS – revideringsprocessen

Här hittar du allt som är kopplat till arbetet med revideringen av RAS. Detta har hänt hittills:

 • Ett informationsmöte för uppfödarna hölls den 9 juni 2021.
 • Ett informationsmöte öppet för alla medlemmar hölls 31 augusti 2021. På mötena den 9 juni och 31 augusti lyfte vi problematiken kring vår ras genetiska inavelsgrad och att detta var en del av arbetet med RAS.
 • Vi skickade ut ett första utkast av RAS den 29 december 2021.
 • Vi publicerade ett andra utkast av RAS på hemsidan den 13 januari 2022 samt notis om detta på Vit herdehundklubbs Facebook-sida.
 • Den 21 januari 2022 publicerades en notis på Vit herdehundklubbs Facebook-sida med påminnelse om att anmäla till vårt onlinemöte den 26 januari 2022 samt att sista anmälningsdag var den 23 januari 2022.
 • Den 26 januari 2022 höll vi ett onlinemöte öppet för alla medlemmar där delar av RAS diskuterades.
 • Senaste den 31 januari 2022 ville vi ha skriftlig återkoppling på RAS.
 • Den 18 februari 2022 publicerades en notis på Vit herdehundklubbs Facebook-sida om ett gratis webinar hos SKK avseende rasspecifika avelsstrategier.
 • Önskemål om förlängd frist inkom varpå svarsfristen flyttades fram till 15 mars 2022.
 • Inbjudan till nytt onlinemöte publicerades på hemsidan den 18 mars. Senast anmälningsdag för deltagande är satt till den 6 april 2022, mötet hålls den 9 april 2022 kl. 10:00-12:00.
 • Den 29 mars publicerades en notis på Vit herdehundklubbs Facebook-sida om att vi påminner om onlinemötet den 9 april 2022 samt att föranmälan stänger den 6 april 2022.
 • Den 30 mars 2022 publicerades Korta fakta om RAS på hemsidan samt en påminnelse om att anmäla till onlinemötet den 9 april med länk till anmälan samt upplysning om att senaste anmälningsdag är 6 april.
 • Den 9 april hölls ett onlinemöte.
 • Den 12 maj 2022 publicerades sista utkastet av RAS samt inbjudan till ett avslutande onlinemöte den 21 juni 2022. Bilagorna Diagram och tabeller samt Stamtavlor och DNA kommer att uppdateras.
 • Den 8 juli 2022 uppdaterades Bilaga 2 Stamtavlor och DNA.
 • Den 30 augusti 2022 blev RAS godkänt av SBK efter att några delar omarbetats.
 • Den 3 september 2022 publicerades det av SBK godkända utkastet här på hemsidan till VHK. Medlemmarna uppmärksammades på detta dels genom inlägg på hemsidans nyhetsflöde, dels genom inlägg på VHKs FB-sida.

Synpunkter? Vänligen maila till avel@vitherdehund.com och skriv gärna RAS i rubriken.


Utvärderingar RAS

Varje år gör klubben en utvärdering av hur det ser ut i rasen och hur de uppsatta avelsstrategierna har följts.

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com