22 July 2024
 

Mentalitet

Statistik vit herdehund – MH

Jämfört mot rasens genomsnitt (2018-02-24)
MH samtliga (553 st)

MH per registreringsår, mellan 2000-2014 2016-01-30
MH – skotträdsla 2016-01-28
MH – kennelsammanställning 2016-01-28

Jämfört mot rasens genomsnitt (2016-01-30)
MH samtliga (493 st)
Vit herdehund godkänd i högre klass
Vit herdehund godkänd i lägre klass
Vit herdehund godkänd i MT
Vit herdehund ej godkänd i MT
MH kennlar, två eller fler beskrivna (zip-fil)

Jämfört mot brukshundarnas genomsnitt (2016-01-30)
Vit herdehund godkänd i högre klass
Vit herdehund godkänd i lägre klass
Vit herdehund godkänd i MT
Vit herdehund ej godkänd i MT
MH kennlar, två eller fler beskrivna (zip-fil)


Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mentalbeskrivning hund (MH) ger både dig som ägare och uppfödaren en beskrivning av hur din hund reagerar på och hanterar en rad olika situationer. Beskrivningen tar ungefär 45 minuter och innehåller 10 olika moment. Det inte finns något rätt eller fel i ett MH, inte heller något som är godkänt eller inte godkänt.

Hundens sätt att reagera/agera beskrivs i ett protokoll. Efter beskrivningen görs en kortfattad genomgång av protokollet tillsammans med dig. Hundar som gjort MH får ”känd mental status” (även då beskrivaren har avbrutit). Avbryter du som ägare får du göra om beskrivningen efter en viss tid.

I protokollet beskrivs hunden utifrån en intensitetskala från 1 till 5, där 1 är låg intensitet och 5 är hög intensitet. Här är det viktigt att tänka på att vi ibland vill att hunden ska ha låg intensitet, ibland vill vi att den ska ligga mer i mitten och ibland är det bra om den har hög intensitet.

Generellt brukar man säga att man vill ha låg intensitet på de moment som beskriver hundens rädslor av olika slag, exempelvis ljudkänslighet och kvarstående rädslor. Högre intensitet vill man däremot se på nyfikenhet, då det visar hundens förmåga att våga undersöka vad som eventuellt har skrämt den och på exempelvis lek eftersom man i studier visat att det finns en koppling till träningsbarhet. Och vid kontakt och hanteringsmomenten bättre att hamna någonstans i mitten, det är inte önskvärt att hunden försöker undvika eller drar sig undan hantering.

Vad säger rasstandarden

I vit herdehunds rasstandard står: ”Vit herdehund skall vara livlig, uppskatta aktivitet och ha ett balanserat temperament. Rasen skall vara uppmärksam och lättlärd, mycket social och trogen. Den är vänlig och lågmäld, aldrig rädd eller oprovocerat aggressiv. Vit herdehund skall vara en gladlynt, lättlärd och sportig hund med förutsättningar för all-round-utbildning. Rasens högt utvecklade sociala kompetens ger den en märkbar förutsättning att anpassa sig till all sorts händelser och situationer.” 

Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man vill tävla på bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller använda hunden i avel.

”Från och med 2017-01-01 krävs det fullständigt MH med kryss i alla 33 positioner för föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av avkomma av brukshundsras…”

MH ska vara genomfört innan parning.

Underlag för avelsarbete

Den stora vinsten med MH är när vi kan tolka flera hundar, tex en kull, avkommor efter en hund, en ras… Detta utgör ett ovärderligt underlag för såväl uppfödaren som rasklubben. Därför är det väldigt viktigt att så många hundar som möjligt i en ras gör MH.

Läs mer om hur MH går till på Svenska Brukshundklubben


Korning

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundsras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad.

Korning för brukshundraser

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar och arrangeras av Svenska Brukshundklubben.

Mentalitet + exteriör

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.

Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens hunddata.

Mentaltest (MT)

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Protokoll för exteriörbeskrivning

Korningsdiplom

En korad hund är ett kvitto på både en exteriört och mentalt bra hund. Korningsdiplomet har instiftats för att stimulera uppfödare att verka för att valpköpare korar sina hundar. Har du flertalet hundar som korats i din avel? Ansök om korningsdiplom för uppfödare hos SBK!

Läs mer om korning på Svenska Brukshundklubben


Ordlista – mentalitet

Blockering, hårdhet, korning, retningströskel, ”on/off-knapp” och överslagshandling? Ta hjälp av SKKs ordlista för att få bättre grepp om de termer och förkortningar som används när vi talar om hundars mentalitet.

Ordlista mentalitet

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com