22 July 2024
 

Dispens- och inkorsning

SKKs Registreringsregler för 2023

Varför dispensregistrering? Se SKKs Lathund för ökad genetisk variation

samt RAS för 2023-2027.

Dispensregistrering och inkorsningsregler

För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs huvudregister enligt Allmänna registreringsregler kan registrering ske efter särskild dispens enligt nedan. För att öka den genetiska variationen kan inkorsning av annan ras användas.

Mer om vilka register som är aktuella för dispensregistrerade hundar finns i SKKs Registeringsregler. Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd rasklubb och specialklubb för utlåtande. Beslut om dispensregistrering fattas av SKK. Ansökan om inkorsningskull görs enligt samma förfarande som ansökan om dispens.

  • Ansökan om dispensregistrering/inkorsningskull ställs till AK/SKK, som tillskriver berörd rasklubb och specialklubb för utlåtande.
  • Beslut om dispensregistrering/inkorsningskull fattas av SKK.
  • Besluten anmäles till och protokollföres av SKK/AK samt meddelas till berörd rasklubb och specialklubb.

En skriftlig dispensansökan (någon särskild blankett för detta finns inte) skickas till SKKs Avelskommittee tillsammans med så utförlig dokumentation som möjligt om aktuell hunds bakgrund, ålder, härstamning och eventuella kontakter med hundens hemland.

Om ansökan avser en inkorsningskull ska så mycket information som möjligt avseende föräldradjuren framkomma, samt att det rekommenderas att båda föräldradjuren är DNA-testade i så kallad multipanel-test, detta för att undvika att dubblera genetiska defekter som kan finnas i båda raserna. Inkorsningskullen ska vara en del av en tydlig avelsplan för ökad genetisk variation vilket bör tydliggöras i ansökan.

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com