24 November 2017
 

Hälsa

Ett av rasklubbens ansvarsområden är att kartlägga förekomsten av eventuella sjukdomar och tillstånd som inte registreras av SKK, genom insamling av fakta arbeta för att t ex försöka minimera eventuell spridning av sjukdomar med genetiska inslag. Den gemensamma kunskapen om hälsoläget inom rasen bygger i dagsläget, förutom vad som registreras hos SKK och eventuell statistik från försäkringsbolag, i första hand på öppenhet från dig som ägare och uppfödare.

En öppen kommunikation och ökad kunskap om rasens hälsoläge är en viktig del av arbetet med avelsurval och utvärdering; både för den enskilda uppfödaren och för rasens valpköpare. Vi kommer att ta fram ytterligare redskap för rapportering av hälsotillstånd hos våra hundar.

Uppfödare och hundägare är välkomna att kontakta klubben genom avel@vitherdehund.com för funderingar och samråd om rasens hälsoläge.

Enkätundersökningar som genomförts

› Hälsoenkät – vit herdehund 2011
› Hälsoenkät – vit herdehund 2014

Utdrag ur Agrias försäkringsdata och rasprofiler

Här finns statistik framtagen av Agria i Sverige mellan 2006 och 2011, jämförande vit herdehund med alla andra undersökta raser. Texterna är på engelska.

Veterinary care events:
› WHITE SWISS SHEPHERD DOG VC 2006-2011

Life Insurance events. (Interpret cautiously – few dogs/deaths):
› WHITE SWISS SHEPHERD DOG LIFE 2006-2011

› Summering Agria VC – vit herdehund


Hälsoprogram

› Om hälsoprogram

Armbågsledsdysplasi (ED)
Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.
› Mer om armbågsdysplasi (ED)

Höftledsdysplasi (HD)
HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD.
› Mer om höftledsdysplasi (HD)

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund, 2017-03-03

SKKs serie om höftledsdysplasi HD
› Del 1. Koll på HD
› Del 2. Röntgen och avläsning
› Del 3. Avel för bättre höftleder


Nyfiken på index

Vill du veta mer om index för HD och ED?
Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Sedan den 3 januari 2012 görs skattning av avelsvärden (index) för HD och ED för ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD och ED skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata. Index infördes inledningsvis för fem hundraser: Golden retriever, Labrador retriever, Flatcoated retriever, Berner sennenhund och Rottweiler. Från årsskiftet 2012/2013 skattas avelsvärden för bättre ledhälsa även i hundraserna Jämthund och Norsk älghund grå (gråhund).

› Avelsvärdering med index
› Index för HD och ED – nu för fler raser
› Artikel om index
› Information om index för HD och ED

› SKK Play – Erling Strandberg SLU hur index kan användas som ett verktyg för avelsvärdering.
› SKK Play – Sofia Malm SKK föreläser om index för HD och ED.

› Frågor och svar om index för HD och ED

Utvärdering av HD-/ED-index från SKK
De bifogade dokumenten är dels den kompletta rapporten, som är ganska omfattande och innehåller alla 7 pilotraser och dels en pdf-fil som är mer specifik för rottweiler och något mer kortfattad.
› Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015. Sofia Malm, SKK
› Utvärdering av HD-/ED-index Rottweiler (komplement) Sofia Malm, SKK


Artiklar av intresse

Osteochondros – ett vanligt ledproblem hos växande hundar
Lennart Sjöström, Chefveterinär Kirurgi och Ortopedi, Diplomate European College of Veterinary Surgeons.
Läs pdf


Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Gunilla Andersson
Värmanshult, 342 52 Vislanda

E-post: vhk@vitherdehund.com