30 January 2023
 

Dispensregistrering

Vit herdehund omfattas inte längre av det mönstringsförfarande som funnits för rasen i Sverige sedan tidigare. För vit herdehund gäller därmed reglerna för SKKs dispensregistrering.

SKKs Registreringsregler

Utdrag ur registreringsreglerna, sidan 12.

Dispensregistrering

För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs huvudregister enligt Allmänna registreringsregler kan registrering ske efter särskild dispens enligt nedan.

a) För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs huvudregister enligt Allmänna registreringsregler kan registrering ske efter särskild dispens. Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för kännedom. Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.

b) Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts av ett domarkollegium. Om hunden bedöms motsvara lägst Sufficient i kvalitetsklass kan registrering ske. Dispens kan ges till exempel för att möjliggöra uppbyggnad av raser, till raser med få årliga registreringar eller smal avelsbas.

  • Ansökan om dispensregistrering ställes till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för kännedom.
  • Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.
  • Besluten anmäles till och protokollföres av SKK/AK samt meddelas till berörd specialklubb.

En skriftlig ansökan (någon särskild blankett för detta finns inte) skickas till SKKs Registreringsavdelning tillsammans med så utförlig dokumentation som möjligt om aktuell hunds bakgrund, ålder, härstamning och eventuella kontakter med hundens hemland.

Se information på SKK, www.skk.se/sv/utstallning/regler/monstring-av-hund/

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com