20 May 2024
 

Vallanlag

Hundens namn Reg nr Datum Snittpoäng
Sunnantorps Eifur Eskingur AS62250/2006 2012-02-20 3,00
Sunnantorps Hotter Than Hell SE64454/2010 2012-02-20 3,66
Vinterängens Cassiopeia S67766/2009 2012-04-19 4,00
Sunnantorps Gimmie More SE64458/2010 2013-03-14 3,33
Ny Hviddueholm’s Jackie Freja SE61600/2010 2013-09-25 3,33
Michaims Chagall SE46987/2010 2013-09-25 3,00
Hector vom Reinholdsberg SE16722/2016 2016-10-25 4,00

› Lista protokoll detaljerad info

Har du gjort vallanlagsprov, skicka kopia med protokollet till oss vhk@vitherdehund.com

Bedömning vallanlag

Intressenivån (0: ointresserad – 5: totalt fokuserad) börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0, avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken skall bedömas med 5.

Naturlig förmåga (0: ingen kontroll – 5: total kontroll) omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t ex positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom osv, för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att ”kontrollera” en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

Mental uthållighet (0: ger upp vid minsta motgång – 5: ger aldrig upp) är ett test på hundens ”mentala ork” – dess koncentrationsförmåga – klarar den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta skall minst bedömas som 3.

Samarbetsvilja/Styrbarhet (ingår inte i snittpoängen 0: totalt ostyrbar – 5: extremt förarvek) testas med t ex ett stanna- eller liggkommando eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut avståndet t ex genom positionering eller blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t ex inte få lägre än 3. Detta moment skall inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom ”Samarbetsvilja/Styrbarhet”, där poängen bara skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras i protokollet

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och ”illasinnade” bett.

Vallanlagstester är ännu inofficiella för vit herdehund. Rasklubben har tillsammans med flera andra rasklubbar för kroppsvallande raser ansökt om att testen ska bli officiella och att de eventuella tester som hittills är genomförda med auktoriserade beskrivare skall registreras officiellt.

Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV)

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com