15 December 2017
 

Avelskonferensen – söndag

Svenska Briardklubben och Vit Herdehundklubb har bokat Ingrid Tapper till söndagen den 15 oktober.

Cirka tider:
09:00 – 09:50 – MH – historisk sett, en tillbakablick.
Kort bensträckare
10:00 – 11:00 – Varför MH-beskrivning?

Ni som har anmält er till helgen – varmt välkomna!

 

SKK Play – Tema: Utfodring ur ett uppfödarperspektiv

Foderexperten Marie Sallander pratar om utfodring av den dräktiga och digivande tiken, utfodring runt valpning och avvänjning av tik och valpar.

› SKK Play för uppfödare

 

Mentalbeskrivarutbildning 2018

Behovet av fler mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och Utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inbjuder därför till en mentalbeskrivarutbildning som kommer att äga rum under våren 2018. För att få gå utbildningen ska man vara utbildad testledare MH och ha tjänstgjort under tre år vid minst sju tillfällen för olika hundraser. Ha tävlingserfarenhet inom bruksprov alternativt ha annan dokumenterad hundkunskap som UGM bedömer vara likvärdig. Även personer med mycket god hundkunskap genom t.ex. professionellt arbete med hund, med tonvikt på mycket god mental kunskap om hund, kan fylla i en intresseanmälan och bifoga sitt hund-CV.

I mars 2018 kommer det att vara en central helg om mentala egenskaper, och sedan blir det även en fyradagars slututbildning med examination. Denna kommer att äga rum på två platser i landet, i Timrå respektive i västra distriktet.

Själva utbildningen kostar inget, men deltagarna får själva stå för kostnaderna för resor och övernattningar.

Mer information om utbildningen och länk till formuläret för intresseanmälan finns på SBK:s hemsidan: www.brukshundklubben.se/mentalbeskrivarutbildning_2018

Alla som anmäler sitt intresse kommer inte att kunna beredas plats på utbildningen, och sökanden från de delar av landet som har störst behov av fler beskrivare kommer att ha förtur. I november kommer det sedan att skickas ut information om vilka som erbjuds plats på utbildningen.

Sista dag för intresseanmälan är den 15 oktober.

Varmt välkomna önskar
Utskottet för avel och hälsa
/Utskottsgrupp mental (UGM)

 

Uppfödare och hanhundsägare – indexutbildning

Eftersom det fins platser kvar, hälsar SKK även uppfödare och hanhundsägare välkomna till höstens indexutbildningar för nya indexraser från 2018.

Inbjudan indexutbildningar hösten 2017

 

Rasspecialen 2017

Hur gick det på Rasspecialen? Här finns alla resultaten.

Stort och varmt tack till alla deltagare, sponsorer, funktionärer och ni som hjälpt till med utställningen! Nästa år ses i i Askersund!

Grattis till Lotta Wettström efter att katalognummer 7 dragits i utlottningen av en gratis anmälan till nästa års Rasspecial i Askersund. Det kommer ett brev på posten till dig.

Grattis också till Louise Hellgren efter att katalognummer 37 dragits vid utlottning av ett presentkort på Nordic Hundfoder. Du får också brev från oss.

 

Klart med hälsoprogram gällande HD och ED

SKK/AK nr 3-2017

Vit herdehund
Rasen omfattas idag av hälsoprogram avseende HD på nivå 2och ED på nivå 1. I samband med utvärderingen inkom klubben med önskan om införande av index för HD och ED från 2018 och därtill krav på preliminärt kullindex för HD över 100.

SKK/AK tog del av utvärderingen och motiven till den önskade förändringen. Kommittén hade redan beslutat att införa index för vit herdehund och beslutade att även tillmötesgå klubbens önskan om ovanstående krav och rekommendation avseende preliminärt kullindex för registrering.

AK beslutade att vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100 vid parningstillfället. Det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Om även den utländska hunden har ett index för HD ska det preliminära kullindexet vara över 100.

Protokoll SKK/AK 3-2017
§ 88 – Nya indexraser
§ 91 – Hälsoprogram d) Vit herdehund

 

Anmäl dig till avelskonferens den 14-15 oktober!

SBK har tillsammans med rasklubbarna avelsansvar över våra bruksraser. För att förenkla och samordna utbildningen för våra medlemmar och rasklubbar, anordnar SBKs utskott för avel och hälsa en helg i utbildningens tecken den 14–15 oktober.

Program lördag 14/10:

10–12 Erling Strandberg – Genetik. Om inavel och avel i små populationer.
12–13 Lunch
13–15 Kerstin Bergvall – Atopi och andra hudproblem hos brukshundsraserna.
15–16 Kjerstin Pettersson och Mimmi Kjörk Gramström – Skadeprevention för den växande hundens rygg samt för arbetande och tävlande hundar.
16–17 Paneldiskussion med alla föreläsarna – Avel för friskare brukshundar.

Program söndag 15/10:

09–11 Ingrid Tapper – MH historisk sett, en tillbakablick. Varför MH-beskrivning?

Vit Herdehundklubb – rasklubbsträff med möjlighet till egna diskussioner.

› Program och information – Avelskonferens 2017

Anmäl dig!!!
www.brukshundklubben.se/avelskonferens_2017

Sista anmälningsdag är den 15 juli.

Vit Herdehundklubb kommer att subventionera kostnaden för våra medlemmar. 

 

Översyn hanhundslista

Vi håller på med en översyn av hanhundslistan. Klubben har fått synpunkter på att så få hanar finns med. Detta är dock inget klubben styrt över då det varit hanhundsägarna själva som anmält sina hanhundar som tillgängliga i avel. Vi håller därför på med en översyn och återkommer när arbetet är klart.

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Gunilla Andersson
Värmanshult, 342 52 Vislanda

E-post: vhk@vitherdehund.com