13 December 2018
 

Reviderat hälsoprogram

SKK har beviljat vår önskan om att ta bort krav på HD kullindex >100 för registrering av avkomma!
De reviderade registreringsreglerna träder i kraft med omedelbar verkan och blir följande:

För raser som i förteckningen ovan markerats med O görs beräkning av HD-index för hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.

Beslutet laddas ner här: Presidiebeslut vit herdehund apr 2018.pdf

 

 

Rasspecialen 2018

Anmälan till årets rasspecial är nu öppen!

Datum: Lördagen den 11 augusti, 2018
Plats: Askersund
Domare: Margaretha Carlsson
Reservation för ev domarändring.

> Mer information och anmälan hittar du här

Varmt välkommen!

 

Protokoll från årsmöte samt extra medlemsmöte 2018

Protokollen ifrån årsmötet, samt det extra medlemsmötet 2018 finns nu i dokument.

 

 

Protokoll 2018-03-14

Protokoll från det konstituerande styrelsemötet 2018-03-14 finns nu under dokument.

Protokollen från det extra medlemsmötet samt årsmötet 2018 kommer att läggas ut så snart vi har dem.
Våra justerade har lämnat ifrån sig protokollen och vi väntar på att de ska komma tillbaka från protokollförare och ordförare.

 

 

Träningstillfälle Tierp

Den 12/5 är alla medlemmar i VHK välkomna till Tierps Brukshundklubb.
De som vill får vara med på gemensam träning (alla hjälper alla) men det går utmärkt att komma utan att vara med på träning. Vi kommer främst att träna lydnad.
På plats kommer även finnas Emilia Wikström från Hundstyrka
(Dipl.massage terapeut GSMH, Cert. Friskvårdskonsulent Hund och under vidareutbildning till Cert. Canineopat) och till henne har man har möjlighet och ställa frågor ang friskvård och förebyggande vård av hund.
Det kostar ingenting och VHK bjuder på grillad korv med bröd och dryck.

Maila gärna och anmäl innan så vi vet hur mkt vi ska handla:
mervi@vitherdehund.com

//Mervi

 

Tack!

Styrelsen vill uttrycka sitt tack, till de förtroendevalda som avgick vid årsmötet 2018, för deras engagemang och många timmars nedlagt arbete.

 

Årets VH 2017

Grattis till alla fina resultat under året!

Årets Agilityhundar 2017

Frostflake’s Gary Grant med Anna Strandkvist

Frostflake’s Pegasus med Lotta Wettström

Årets brukshund 2017

Pipino’s Big White Kitten med Annie Jurestam

Årets lydnadshund 2017

Barvestad’s Nellie med Annicka Barvestad

Årets rallyhundar 2017

Pipino’s Big White Kitten med Annie Jurestam

Azizi’s Halo By Devil med Maria Grindal Skogs

 

Årets utställningshund 2017

Frostflake’s Kasmir, ägare Jenny Olsson

BIM

Barvestad’s Nellie, ägare Annicka Barvestad

Veteran

Strandkungens Cinzia, ägare Charlotte Barvestad

Årets viltspårhund 2017

Frostflake’s Million Dollar Smile med Mervi Harria

 

› Sammanställning över inskickade resultat finns här

Nu tömmer vi listorna och så får den som tar över sammanställningarna lägga in nya resultat. Angelica tackar därmed för sig och klubben tackar henne för det arbete hon lagt ner under året.

 

Information gällande hälsoprogram på nivå 3 avseende HD-index – vit herdehund

Med anledning av gällande hälsoprogram (registreringsbestämmelser) för vit herdehund har Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse tillskrivit Svenska Brukshundklubben i frågan.

CS ändrade inte på regelverket utifrån den önskan vi fått in från SBK/FS, även om CS var lite konfunderade kring det faktum att redan efter två månader har vi fått in 4–5 begäran om dispens från uppfödare av rasen.

CS tog ett beslut att man kommer begära in en utvärdering från SBK till 30 juni 2018 hur regelverket har fungerat då vi redan fått ovannämnda dispens ansökningarna och om denna begränsning av avelspopulationen bäst gynnar rasen som redan idag har en relativt begränsad numerär. SKK/CS är inte av den uppfattningen att dispenser från ett regelverk ska var en huvudinriktning som vi kan förstå önskan från rasklubben. Utan inom någon viss tid kommer kravet för dispens att skärpas och som i alla andra regelverk endast beviljas i undantagsfall.

Vit Herdehundklubb har erhållit denna information via SBK. Beslutet kommer att finnas i protokollet för CS senaste möte men punkten är omedelbart justerad varför vi fått besked om beslut redan nu.

 

Kallelse till extra medlemsmöte

Datum: Lördagen den 10 mars, 2018.
Tid: Klockan 12.30 – 13-00
Plats: Farsta Gård, sal Ladan
Adress: Farstaängsvägen 16-22, 123 46 Farsta

Kallelse medlemsmöte
Dagordning medlemsmöte

Klubben har nyligen kallat till och haft medlemsmöte med information kring och där frågan om HD/ED-index diskuterats. Kallelsen var stadgeenligt utlyst. När det gäller hur styrelsen arbetar styrs detta av rasklubbens stadgar.

Medlemsmötet kommer därmed att begränsas till ett 30 minuters möte, med en punkt på agendan.

Medtag medlemsbevis!

/ Styrelsen Vit Herdehundklubb

 

Rapportera ohälsa / dödsfall

Ett av rasklubbens ansvarsområden är att kartlägga förekomsten av eventuella sjukdomar och tillstånd som inte registreras av SKK, genom insamling av fakta arbeta för att t ex försöka minimera eventuell spridning av sjukdomar med genetiska inslag. Den gemensamma kunskapen om hälsoläget inom rasen bygger i dagsläget, förutom vad som registreras hos SKK och eventuell statistik från försäkringsbolag, i första hand på öppenhet från dig som hundägare och uppfödare.

Vi har tagit fram ett formulär för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

› Läs mer och rapportera här

 

Underlag presentationer – medlemsmöte

Vi vill passa på att tacka deltagare och medverkande för bra möten i Jönköping och Umeå. Vi kan bara beklaga att inte fler tog tillfället i akt i synnerhet med tanke på den kritik som riktas mot klubben och styrelsens agerande i frågan om HD-index.

Här finns underlag till information som presenterades och diskuterades vid våra medlemsmöten.

Medlemsmöte 2018-01-27 – Samlat

 

Dagordning medlemsmöte

Dagordning har funnits tillgänglig sedan 14 dagar tillbaka för alla medlemmar som hört av sig. Vi ber om ursäkt för att den inte har publicerats här tidigare.

Dagordning medlemsmöte Jönköping respektive Umeå – 2018-01-27

Varm välkomna!

 

Hälsorapportering enskilda hundar

Sedan en tid tillbaka ligger ett formulär ute för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

Se sidan ”Om rasen / Hälsa” 

 

Kallelse årsmöte – Vit Herdehundklubb

Välkommen till Vit Herdehundklubbs årsmöte.

Datum: Lördagen den 10 mars, 2018.
Tid: Klockan 13.00.
Plats: Farsta Gård, sal Ladan
Adress: Farstaängsvägen 16-22, 123 46 Farsta

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Tillägg verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Uppföljning av RAS kommer att publiceras senare

Brev till FS från SBKs rasklubbar ang medlemskultur

Vi bjuder på fika. Meddela eventuell specialkost till Gunilla Andersson, sekr@vitherdehund.com senast en vecka innan årsmötet.

Medtag medlemsbevis!

Varmt välkommen!
/ Styrelsen Vit Herdehundklubb

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Annica Johansson
Ulvvik 213, 87030 Nordingrå

E-post: vhk@vitherdehund.com