15 October 2018
 

Årets VH 2017

Grattis till alla fina resultat under året!

Årets Agilityhundar 2017

Frostflake’s Gary Grant med Anna Strandkvist

Frostflake’s Pegasus med Lotta Wettström

Årets brukshund 2017

Pipino’s Big White Kitten med Annie Jurestam

Årets lydnadshund 2017

Barvestad’s Nellie med Annicka Barvestad

Årets rallyhundar 2017

Pipino’s Big White Kitten med Annie Jurestam

Azizi’s Halo By Devil med Maria Grindal Skogs

 

Årets utställningshund 2017

Frostflake’s Kasmir, ägare Jenny Olsson

BIM

Barvestad’s Nellie, ägare Annicka Barvestad

Veteran

Strandkungens Cinzia, ägare Charlotte Barvestad

Årets viltspårhund 2017

Frostflake’s Million Dollar Smile med Mervi Harria

 

› Sammanställning över inskickade resultat finns här

Nu tömmer vi listorna och så får den som tar över sammanställningarna lägga in nya resultat. Angelica tackar därmed för sig och klubben tackar henne för det arbete hon lagt ner under året.

 

Information gällande hälsoprogram på nivå 3 avseende HD-index – vit herdehund

Med anledning av gällande hälsoprogram (registreringsbestämmelser) för vit herdehund har Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse tillskrivit Svenska Brukshundklubben i frågan.

CS ändrade inte på regelverket utifrån den önskan vi fått in från SBK/FS, även om CS var lite konfunderade kring det faktum att redan efter två månader har vi fått in 4–5 begäran om dispens från uppfödare av rasen.

CS tog ett beslut att man kommer begära in en utvärdering från SBK till 30 juni 2018 hur regelverket har fungerat då vi redan fått ovannämnda dispens ansökningarna och om denna begränsning av avelspopulationen bäst gynnar rasen som redan idag har en relativt begränsad numerär. SKK/CS är inte av den uppfattningen att dispenser från ett regelverk ska var en huvudinriktning som vi kan förstå önskan från rasklubben. Utan inom någon viss tid kommer kravet för dispens att skärpas och som i alla andra regelverk endast beviljas i undantagsfall.

Vit Herdehundklubb har erhållit denna information via SBK. Beslutet kommer att finnas i protokollet för CS senaste möte men punkten är omedelbart justerad varför vi fått besked om beslut redan nu.

 

Kallelse till extra medlemsmöte

Datum: Lördagen den 10 mars, 2018.
Tid: Klockan 12.30 – 13-00
Plats: Farsta Gård, sal Ladan
Adress: Farstaängsvägen 16-22, 123 46 Farsta

Kallelse medlemsmöte
Dagordning medlemsmöte

Klubben har nyligen kallat till och haft medlemsmöte med information kring och där frågan om HD/ED-index diskuterats. Kallelsen var stadgeenligt utlyst. När det gäller hur styrelsen arbetar styrs detta av rasklubbens stadgar.

Medlemsmötet kommer därmed att begränsas till ett 30 minuters möte, med en punkt på agendan.

Medtag medlemsbevis!

/ Styrelsen Vit Herdehundklubb

 

Rapportera ohälsa / dödsfall

Ett av rasklubbens ansvarsområden är att kartlägga förekomsten av eventuella sjukdomar och tillstånd som inte registreras av SKK, genom insamling av fakta arbeta för att t ex försöka minimera eventuell spridning av sjukdomar med genetiska inslag. Den gemensamma kunskapen om hälsoläget inom rasen bygger i dagsläget, förutom vad som registreras hos SKK och eventuell statistik från försäkringsbolag, i första hand på öppenhet från dig som hundägare och uppfödare.

Vi har tagit fram ett formulär för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

› Läs mer och rapportera här

 

Underlag presentationer – medlemsmöte

Vi vill passa på att tacka deltagare och medverkande för bra möten i Jönköping och Umeå. Vi kan bara beklaga att inte fler tog tillfället i akt i synnerhet med tanke på den kritik som riktas mot klubben och styrelsens agerande i frågan om HD-index.

Här finns underlag till information som presenterades och diskuterades vid våra medlemsmöten.

Medlemsmöte 2018-01-27 – Samlat

 

Dagordning medlemsmöte

Dagordning har funnits tillgänglig sedan 14 dagar tillbaka för alla medlemmar som hört av sig. Vi ber om ursäkt för att den inte har publicerats här tidigare.

Dagordning medlemsmöte Jönköping respektive Umeå – 2018-01-27

Varm välkomna!

 

Hälsorapportering enskilda hundar

Sedan en tid tillbaka ligger ett formulär ute för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

Se sidan ”Om rasen / Hälsa” 

 

Kallelse årsmöte – Vit Herdehundklubb

Välkommen till Vit Herdehundklubbs årsmöte.

Datum: Lördagen den 10 mars, 2018.
Tid: Klockan 13.00.
Plats: Farsta Gård, sal Ladan
Adress: Farstaängsvägen 16-22, 123 46 Farsta

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Tillägg verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Uppföljning av RAS kommer att publiceras senare

Brev till FS från SBKs rasklubbar ang medlemskultur

Vi bjuder på fika. Meddela eventuell specialkost till Gunilla Andersson, sekr@vitherdehund.com senast en vecka innan årsmötet.

Medtag medlemsbevis!

Varmt välkommen!
/ Styrelsen Vit Herdehundklubb

 

Registreringsregler 2018

Från 1 januari 2018 gäller nya registreringsregler. Planerar du att ta en valpkull år 2018? Kolla då in vad som gäller för vit herdehund. Reglerna gäller för parningar från och med 1 januari 2018.

Svenska Kennelklubbens registreringsregler 2018

 

Medlemsmöten

Medlemsmöten med information om hälsoprogram för vit herdehund.

Tid: Lördagen den 27 januari 2018, klockan 13.00.
Plats: Umeå och Jönköping

Umeå Brukshundklubb
Ansvarig: Anne-Christine Stareborn, anki@vitherdehund.com

Jönköpings Brukshundklubb
Ansvarig: Mikael Ström, mikael@vitherdehund.com

Från Svenska Brukshundsklubbens Utskott för Avel & Hälsa kommer John Örvill (Jönköping) och Meta Carlsson (Umeå) att närvara. Handlingar kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före medlemsmötet.

Medtag medlemsbevis.

Vi bjuder på fika, meddela ansvarig ev specialkost.

Varmt välkomna!
/ Styrelsen, Vit Herdehundklubb

 

Ang insamling av information

Vi vill rikta ett stort tack till er som bistår klubben med information om hundar!

På förekommen anledning vill vi dock poängtera att vi endast kan ta emot säkerställda uppgifter om hundar. Uppgiftslämnaren ska antingen vara uppfödaren av eller ägaren till hunden. Alternativt ska information bekräftas av uppfödaren eller hundägaren.

”SKK – Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer.
4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.”

 

Om hälsoprogram och insamling av information

Information om hälsoprogram

Vit Herdehundklubb och vår specialklubb Svenska Brukshundklubben (SBK) har ansökt om att få hälsoprogram nivå 3 med index, vilket beviljats i beslut av SKK/AK. Beslutet är fastställt av SKK/CS.

Vit Herdehundklubb kan i samverkan med SBK, ansöka om förändring av hälsoprogram om eller när en utvärdering av den aktuella situationen i rasen ger anledning att tro att en ny strategi passar bättre. Det är inte brukligt att ändra hälsoprogram som varit i funktion kortare tidsperioder eftersom det är svårt att utvärdera effekterna av programmet. Ansökningar om ändrade hälsoprogram tas upp vid SKK/AK:s sammanträde.

Processen för hur ett nytt eller ändrat beslut om hälsoprogram ser ut så här:

Rasklubben ansvarar för att ta fram underlag kring hälsoprogram. Rasklubbens styrelse tar efter dialog med specialklubben beslut om att ansöka om nytt, ändrat eller avslutat hälsoprogram. SBK tillskrivs och tillstyrker eller avråder. De två utlåtandena från ras- respektive specialklubb skickas till SKK/AK:s sekreterare tillsammans med den utvärdering som ligger till grund för ansökan. SKK/AK beslutar i frågan vid nästföljande sammanträde. SKK/CS beslutar om fastställande av SKK/AK:s beslut vid nästföljande CS-möte efter det att protokollet från SKK/AK är justerat.

Uppföljning – insamling av information

Vit Herdehundklubb har beslutat att en uppföljning av HD-index ska göras av klubben sex månader efter dess införande. Det betyder att vi redan är igång med arbetet och kommer att skicka information till uppfödare som kan ligga till grund vid utvärdering. Informationen måste kunna härledas och vid behov verifieras, därför vill vi att varje uppfödare av vit herdehund gör sin egen sammanställning. Utskick kommer att påbörjas omgående.

Men hänsyn till rådande läge och beroende på hur snabbt och hur mycket information vi kan få tillgång till kan utvärderingen eventuellt tidigareläggas.

En hälsorapportering, som ger möjlighet för enskilda hundägare att lämna information kommer att läggas ut på klubbens webb inom kort.

Vi passar på att tacka på förhand för hjälpen!

 

Årets vita herdehund och hederspris!

Glöm inte att skicka in dina resultat till årets vita herdehund.
Har din hund erhållit titeln KORAD? Ansök om klubbens hederspris.

Innan den 31 december 2017!

 

Var med och fira 100 år!

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Annica Johansson
Ulvvik 213, 87030 Nordingrå

E-post: vhk@vitherdehund.com