31 January 2023
 

Vi har en ny rasspecifik avelstrategi!

Den 19 januari 2023 fastställde SKKs avelskommittee vår nya rasspecifika avelstrategi (RAS). Den gäller från och med nu fram till och med 2027.

RAS hittar du både på SKKs hemsida under deras Hundrasguide samt här på vår hemsida under Om rasen.

Vi välkomnar ökad genetisk variation och för mer vägledning i ämnet hänvisar vi till SKKs lathund för ökad genetisk variation. Om det uppstår frågor eller funderingar på hur vi kan tillföra genetisk variation till vår ras så svarar avelsrådet gärna på detta, maila till avel@vitherdehund.com så svarar vi så snart vi kan. Kan vi inte svara på din fråga så kan vi gemensamt ställa frågan till SKK.

För aktuella valphänvisningsregler, se RAS.

Med varma hälsningar/Ert avelsråd

 

Anmälningsavgifter från och med 2023

SBK har fastställt nya avgifter som gäller från och med 2023-01-01 och du hittar information om detta via den här länken.

 

Nystart för utställningsgruppen

Hej vänner,

Vi är nu på gång att starta upp en utställningsgrupp och behöver din hjälp inför Borås 2023, Ransäter 2024 och framtida utställningar.

Vi tänkte ha en start upp möte via zoom

Datum 2022-02-08 Onsdag

Klockan 19.00

Vi som håller i mötet är Conny Olsson och Sophie Eklund

Ni behöver skicka in en intresseanmälan så att vi kan skicka ut en länk till er.

Ni som är intresserade men inte kan närvara kan helt enkelt bara skriva detta i mejlet

Ni kan skicka svarsmejl till utstallning@vitherdehund.com

Varmt Välkomna!

 

Kallelse till årsmöte för Vit Herdehundklubb

Datum
Lördagen den 11 mars, 2023


Tid
Årsmötet börjar 13:00


Plats
Storgatan 3, 15172 SÖDERTÄLJE. 6 trappor upp.


Årsmöteshandlingar kommer tillhandahållas medlemmarna senast 14 dagar
före mötet.


Eventuella frågor angående årsmötet kan ställas till sekreterare Linda på telefonnummer 073-0523102 eller ordförande Kristina på 070-5348855.


OBSERVERA – inga hundar är tillåtna i lokalen.
Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!

 

Glöm inte att skicka in era tävlingsresultat

Sista datum för att skicka in resultaten för årets hundar i VHK tävlingar är 31:e December.

Mejl adress finns under varje tävlingsgren

Årets vita herdehund utses tills vidare i respektive gren:
 • Agility
 • Bruks
 • Lydnad
 • IGP/BSL/FH
 • Rallylydnad
 • Nosework
 • Viltspår
 • Utställning
 • Årets Allroundhund
 

Valberedningens preliminära förslag

Hej,

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Bifogat finns valberedningens preliminära förslag.

Stadgarna finns i sin helhet på klubbens hemsida.

Valberedningens förslag

Läs mer »

 

Stockholm hundmässa 2022

Under helgen den 10-11 december kommer Vit Herdehundklubb att ha en
monter på Hundtorget på mässan i Stockholm.
Nu har vi möjligheten att få visa upp vår hund, att få prata med nya hundägare
och göra dem förtjusta i vår ras.

Mer info hittar ni i nedan länkar.

Efterlysning av bilder 2022

Stockholm hundmässa 2022

 

 

 

 

SKKs avelskonferens 2022

Nu står SKKs årliga avelskonferens för dörren och äntligen kan den hållas fysiskt igen. VHK bidrar med en representant från avelsrådet i form av sekreterare Linda Johansson. Konferensens tema går hand i hand med vår reviderade rasspecifika avelstrategi som för närvarande är under påsyn av SKK. Den som är intresserad av konferensens innehåll kan följa denna länk.

Vänligen ert avelsråd

 

Informationsmöte för våra medlemmar!

Datum

Tisdag 6 december, 2022

Tid

Mötet börjar kl 19.00, inloggning möjlig från och med 18:45

Plats

Online via appen Zoom.

Anmälan

Föranmälan krävs. Föranmälan är öppen till om med 3 december 2022. Maila till kristina@vitherdehund.com, uppge ditt namn och medlemsnummer. Eventuella frågor angående anmälan kan ställas till Kristina på telefonnummer 070-5348855. Observera att sen anmälan inte godtas.

Program

19:00 Styrelsen hälsar välkomna och berättar kort om pågående arbeten.

19:15 Näringslära – hur utfordrar vi våra hundar på bästa sätt? Åsa Sjöberg från Humlebyns Hundhälsa, som är utbildad inom näringslära, föreläser och svarar därefter på frågor.

20:15 Krav om arbetsmerit för certifikat på utställning – bakgrund om hur kravet kom till, vad som är syftet samt vägen framåt. Camilla Rönnqvist från SBK informerar och svarar på frågor.

21:00 Mötet avslutas.

Varmt välkommen

/ Styrelsen

 

Rättelse angående datum – Valberedningen informerar

Hej! Nu har vi i valberedningen startat upp vårt arbete att tillsätta några poster i styrelsen för Vit herdehundklubb. Den 15 november ska vårt preliminära förslag vara klart och styrelsen väljs in på årsmötet i mars 2023.

RÄTTELSE ANGÅENDE DATUM: Du kan nominera kandidater till valberedningen fram till och med 1 november detta då valberedningen ska ha ett preliminärt förslag redo till 15 november. Vill du nominera kandidater efter 1 november så gör du det direkt till styrelsen, senaste 15 december 2022.

Enligt rasklubbens stadgar gäller följande:

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag

delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

 • vilken funktion som avses,
 • namn,
 • en kort presentation och
 • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska
nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda
senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,
tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de
nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos förbundsstyrelsen om
en extra nomineringsperiod.

Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas
medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska
avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.
Valberedningen äger vidare rätt att besluta om öppning av nomineringen under
pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är
otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

Vi som sitter i valberedningen är Jenny Sjödin, Margareta Westlin och Hilda Björkman. Vår mailadress är valberedning@vitherdehund.com, det är alltså den du ska använda för att komma i kontakt med oss! Vi ser fram emot många bra förslag!

 

 

 

Bearbetat RAS-dokument

RAS har nu bearbetats efter återkoppling från SBK. Delar av texten har ändrats, mest i formatet men det behövde också finns en något längre analys under avsnittet som handlar om mentalitet, detta är nu tillagt och vi har fått ok från SBK på den. Inga ändringar har gjorts för tex valphänvisning eller liknande. Ett förtydligande gällande avelsrekommendationerna behövdes enligt SBK också läggas till, även detta är nu gjort och vi har fått ok från SBK även på denna del.

En fråga som ställdes under det senaste RAS-revideringsmötet var om valphänvisningskraven skulle vara med i RAS. Frågan ställdes till både SBK och SKK och vi fick till svar att valphänvisningskraven är en naturlig del av RAS och därför kunde stå med.

Målsättningen nu är att ni medlemmar ska få möjlighet att läsa och fundera på RAS, och om det skulle uppstå några frågor är ni som vanligt välkomna att skriva till avel@vitherdehund.com. Senast början av oktober hoppas vi kunna skicka in denna version till SKK för att få återkoppling från dem, eventuellt bearbeta dokumentet ytterligare och därefter få den godkänd, alternativt att den godkänns direkt av SKK.

Bilagorna ska uppdateras innan de skickas till SKK. RAS samt bilagor hittar du här. 

Med vänliga hälsningar ert avelsråd.

 

Viktigt att tänka på vid SBK tävling

Kontroll av medlemskap vid tävling

I nya medlemssystemet, Membersite, finns inga medlemskort att använda för att visa upp medlemskap i Brukshundklubben inför tävlingar/prov.

Om du fortfarande har ett giltigt medlemskort från vårt förra medlemssystem kan du visa upp det.

I vårt nya medlemssystem visar du upp ditt medlemskap genom att logga in på Membersite och sedan klicka på ”Medlemskap” och därefter ”Mina medlemskap”. Aktuella medlemskap har inget slutdatum inlagt, det har däremot de tidigare medlemskapen.

Du kan även visa upp en betald faktura. De hittar man genom att logga in på Membersite och gå till vänstermenyn där man trycker på ”Mina fakturor”. Under ”Mina fakturor” syns klubb, start- och slutdatum för perioden som är betald.

Det går också bra att visa upp foto/skärmdump på sina medlemskap eller sina betalda fakturor.

 

Internationellt webinar om genetisk variation.

För första gången i rasens historia globalt sett så kommer Vit herdehundklubb, i samarbete med Feragen, att hålla ett internationellt webinar avseende genetisk variation. Webinaret är gratis att delta på och alla som har intresse av avel är välkomna att anmäla sig.

Webinaret hålls på engelska och i mån av tid kommer Feragen att besvara frågor som kan ställas via en chatt-funktion. Om det blir fler anmälda än det finns platser (Feragen har satt ett maxantal) så kommer vi att försöka hålla ytterligare ett webinar längre fram i tid.

Varför ett webinar om genetisk variation? Genetisk variation är ”nyckeln” till allt liv och utan genetisk variation så riskerar arter att dö ut. Inom en liten population är det svårare att bibehålla genetisk variation och därför behöver rasklubbar och uppfödare en stor verktygslåda och Feragen kommer att visa hur hundars DNA kan matchas för att vi ska förlora så lite variation som möjligt i varje kombination.

Varför internationellt och inte nationellt? Vår ras är liten till antalet och alla uppfödare är beroende av varandra när det kommer till att säkerställa genetisk variation, därför bjuder vi in deltagare från hela världen.

Varför Feragen? Det finns ett stort antal företag som arbetar med hundars DNA, i dagsläget är det dock enbart Feragen som som erbjuder DNA-test avseende genetisk variation och har ett digitalt matchningsverktyg som uppfödaren själv kan använda sig av när denne letar efter tänkbara avelshundar.

Webinaret går av stapeln den 16 augusti, 19:00 svensk tid. Anmäler dig gör du via denna länk – Feragen Webinar.

Vi vill redan nu rikta ett stort tack till Feragen och till de uppfödare runt om i världen som gjort detta möjligt genom att de har bidragit med sina hundars DNA till Feragens databank.

Väl mött önskar vi i avelsrådet.

 

Rasspecialen 2023

Vit Herdehundklubb välkomnar Sonny Ström som domare på Rasspecialen

Söndagen den 2 juli, 2023
Plats: Borås

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com