20 January 2017
 

Utvärdering SKKs hälsoprogram

Vit Herdehundklubbs avelsråd har via e-postutskick bett alla medlemmar inkomma med synpunkter ang SKKs hälsoprogram nivå 2 för vit herdehund! Med i utskicket finns länk till ett formulär som vi hoppas du tar dig tid att fylla i!

Utskicket är gjort via Mailchimp med Vit Herdehundklubb som avsändare. Som vanligt vid alla utskick via e-post ber vi er alla hålla koll så att det inte hamnar i skräpkorgen (använder du Gmail kolla i fliken ”Kampanjer”).

OBS! Notera den korta svarstiden – senast den 22 januari behöver vi ditt svar.

Hälsoprogram

Här finns underlag till utskicket i form av sammanställning av HD/ED – vit herdehund 2000–2015.

 

Årets vita herdehundar 2016

grattis

Stort grattis till årets vita herdehundar 2016!!!

Agility: Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist

Bruks: Strandkungens Dallas, Berit Henriksson

Lydnad: Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam

Rally: Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam

Utställning: Frostflake’s Kasmir, Jenny Olsson
BIM – Barvestad’s Nellie, Annicka Barvestad
Bästa veteran – Bianca OTBB, Annicka Barvestad

Viltspår: Hector Vom Reinholdsberg, Maria Wägner

Resultaten baseras på de resultat som skickats in under tävlingsåret.

› Samtliga resultat finns här.

Lycka till under tävlingsåret 2017!

 

Medlems- och årsmöte

Välkommen till medlems- och efterföljande årsmöte för Vit Herdehundklubb.

Datum
Lördagen den 25 mars, 2017

Tider
Medlemsmötet börjar kl 10.00 till ca 13.00
Årsmötet beräknas börja kl 14.00

Plats
Jönköpings Brukshundklubb
”Gamla klubbstugan”
Hundstugevägen 22. Häggeberg, Jönköping.

Klubben bjuder på fika och enklare lunch mellan medlemsmötet och årsmötet.

Anmälan till medlems- respektive årsmöte sker senast den 12 mars till Camilla Åberg sekr@vitherdehund.com, telefon 070-230 61 56. Meddela även om du önskar delta i lunchen och eventuellt behov av specialkost.

 

Utvärdering av HD-/ED-index

index

Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är alltför vanligt i många, framförallt storvuxna, hundraser och orsakar problem och lidande för såväl hundar som hundägare. Svenska Kennelklubben (SKK) införde därför år 2012 rutiner för skattning av avelsvärden för HD och ED (kallat HD-/ED-index) i syfte att möjliggöra en mer tillförlitlig skattning av enskilda hundars avelsvärde (nedärvningsförmåga) avseende HD och ED. Verktyget infördes inledningsvis för fem pilotraser. Året därpå (2013) infördes index i ytterligare två raser.

Skattning av avelsvärden (index) innebär att man inte bara utnyttjar den information som finns om enskilda hundars egen höftleds- respektive armbågsledsstatus vid val av avelshund utan även väger in släktingars status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta avelshundens gener och sannolikheten för att den ska nedärva, eller inte nedärva, HD eller ED. Detta kan bidra till att minska förekomsten av dessa ledproblem hos våra hundar mer effektivt än vad som hittills varit möjligt.

Syftet med denna rapport är att utvärdera konsekvenserna av HD- och ED-index för de första pilotraserna, d v s de sju raser som haft index för HD och/eller ED sedan 2012 (2013 för två raser). Utvärderingen avser i första hand de avelsmässiga konsekvenserna av index, under perioden 2012-2105.

Utvärderingarna är gjorda Sofia Malm, SKKs avdelning för avel och hälsa, 2016-12-13

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet – perioden 2012-2015
Utvärdering av HD-/ED-index Rottweiler

 

Rasklubbsmonter Sthlm Hundmässa 2016

Vit herdehund. Foto: Lena Mattsson

Kom och hälsa på Vit Herdehundklubb på Stockholm Hundmässa 3–4 december 2016.
Vi hittar oss på rasklubbstorget – gång 2, monter 14.

Vi finns där hela helgen för att svara på frågor, informera om vår verksamhet och vår härliga ras. Varmt välkommen!

För dig som vill se vit herdehund i utställningsringen så ställs vit herdehund ut på söndagen (4/12) – C-hallen, ring 28.

Mer information och program under helgen finns på webbplatsen för Stockholm Hundmässa

rasklubbsmonter-500x100_2016


Även på fredagen, då Stockholms Kennelklubb han sin internationella utställning Lilla Stockholm, ställs vit herdehund ut – C-hallen, ring 24.
Mer om STOKKs internationella utställning Lilla Stockholm 2016

 

Vi söker dig…

aktivitetsombud vit herdehundklubb

Vi söker dig som vill vara aktivitetsombud i det område du bor. Och som vill vara med att utveckla detta tillsammans med oss.

I stort innebär det, att sprida kunskap och information om vit herdehund och att skapa aktiviteter runt om i landet genom att;

  • vara länken mellan styrelse och medlemmar som önskar få till aktiviteter i området,
  • samla in förslag och önskemål,
  • se till att det genomförs x antal aktiviteter inom området/år. Aktiviteter kan vara allt från kurser, prova-på, träningsträffar, föreläsningar eller bara kom-ihop aktivitet.

Hör av dig till oss – skicka ett mejl till mikael@vitherdehund.com

 

Ett tryggare hundköp

Vit herdehund valpar Foto: John-Arne Pettersen

På vår uppfödarlista finns uppfödare som är medlemmar i rasklubben och har kennel registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK). Kullar som hänvisas på vår webbplats följer inte bara SKKs regler – de regler som är till för både dig som konsument och för hunden – utan även de avelsrekommendationer som beslutats gälla för vit herdehund. På SKKs Köpahund.se hittar du också registrerade vita herdehundar från SKKs uppfödare.

Finns uppfödaren inte med kan det betyda att man aktivt valt att inte vara med, men det kan också betyda att kenneln har t ex hänvisningsstopp. Informationen om att kenneln har en så kallad icke hänvisning är officiell – vilket innebär att SKK lämnar ut detta till de som efterfrågar den.

Beslut om icke hänvisning kan ha flera olika orsaker, till exempel:

  • att kenneln blivit anmäld av Uppfödar- och kennelkonsulent kommittén till SKKs Disciplinnämnd
  • att det vid kennelkonsulent besök funnits stora brister i hundhållningen
  • att kenneln inte följt SKKs Juridiska avdelnings rekommendationer
  • till att myndighet beslutat om exempelvis djurförbud för personen.

(Uppfödaren kan fortfarande bedriva sin uppfödning och registrera kullarna i SKK.)

Så välj uppfödare med omsorg – för dig och din valps bästa.

På SKK finns mycket information om vad man bör tänka på som valpköpare. Kontakta gärna Vit Herdehundklubb för information.

 

Saknade protokoll från exteriörbeskrivning

Vi saknar några protokoll från exteriörbeskrivningar som gjorts under tidigare år. Finns din hund med på listan ber vi dig ta en bild av protokollet eller scanna in det och skicka till oss på avel@vitherdehund.com eller vhk@vitherdehund.com. Alternativt kan du ta en papperskopia och skicka till klubbens adress: Vit Herdehundklubb, c/o Åberg, Bärvägen 6, 961 48 Boden.

Stort tack på förhand!

The Boss
Annza’s Axo
Bonnibel of Lovely Whitestar
Frostflake’s Daisy
Frostflake’s Natacha

Kasmurens Feel Free Echo
Kasmurens If I Can Dream
Michaim’s Carisma
Michaim’s Danice
Ny Hviddueholm’s Jackie Freja
Rolling Dog’s Holy Gandalf
Sunnantorps Exciter
Sunnantorps Gimmie More
Sunnantorps Hotter Then Hell
Tågabo Mirakel Tage

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Åberg
Bärvägen 6, 961 48 Boden

E-post: vhk@vitherdehund.com