24 October 2020
 

Nya regler för Uppfödarlistan

Styrelsen har beslutat att införa en uppfödarlista med mer information än den som vi har just nu.

Syftet med den nya uppfödarlistan är:
1. Att underlätta för de som söker en valp.
2. Att öka antalet mentalbeskrivna och röntgade hundar.

Uppfödarlistan kommer att bestå av följande information:

 • Antal kullar/valpar de senaste 5 åren. (Tex: 5 kullar/26 individer)
 • Antal mentalbeskrivna individer ur de senaste fem årens kullar (som är äldre än ett år). 2021.01.01 avser det alltså kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.01.01.
  2021.02.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.02.01
  2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01
  2022.01.01 avser det kullar som är födda 2016.01.01 – 2021.01.01
  2023.01.01 avser det kullar som är födda 2017.01.01 – 2022.01.01
 • Antal röntgade individer ur de senaste fem årens kullar (som är äldre än ett år). 2021.01.01 avser det alltså kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.01.01.
  2021.02.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.02.01
  2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01
  2022.01.01 avser det kullar som är födda 2016.01.01 – 2021.01.01
  2023.01.01 avser det kullar som är födda 2017.01.01 – 2022.01.01
 • Ort och län där uppfödaren har sin uppfödning.
 • Kontaktuppgifter så som epostadress, hemsida, telefonnummer.

Information till uppfödare: Det är uppfödarens ansvar att uppdatera klubben två gånger per år för att det ska vara rätt i antal och procent, ort och kontaktuppgift. Så kallat ”brytdatum” är alltid 1 januari fem år bakåt i tid (tex när kalendern visar 2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01).

Registrerade resultat från svenska, finska och norska kennelklubben kommer att vara giltiga (för att dessa länder har liknande system samt öppna avelsdatasystem där uppgifterna kan verifieras).
Endast uppfödare med godkänt kennelnamn som är medlem i Vit herdehundklubb samt följer SKKs grundregler kommer att synas på uppfödarlistan. Uppfödarlistan presenteras i alfabetisk ordning.

Den nya uppfödarlistan publiceras i januari 2021 och är ett levande dokument som uppdateras i börja av januari och i juni varje år. Det är uppfödarnas ansvar att uppdaterad klubben. Uppfödare vars uppgifter inte uppdateras får en påminnelse och 1 månad efter utskickad påminnelse plockas uppfödaren bort från uppfödarlistan om ingen ny information skickas. En bortplockad uppfödare kan på nytt ansöka om att få stå på listan och läggs då in under förutsättning att uppgifterna uppdateras samtidigt. Uppfödare som vid ett flertal tillfällen (3 tillfällen eller fler) skickar felaktiga uppgifter trots påpekande från klubben plockas bort från uppfödarlistan i 1 år. Uppfödare som behöver hjälp med regelverket är välkomna att ställa frågor till vhk@vitherdehund.com, märk gärna mailet med Uppfödarlistan.

För att vi ska kunna publicera en ny, fräsch uppfödarlista under januari 2021, vänligen skicka in informationen senast 3 januari 2021.

Information till valpköpare: Uppfödare som står på Vit herdehundklubbs uppfödarlista är medlemmar i Vit herdehundklubb samt följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Som valpköpare är det ditt ansvar att du sätter dig in i rasen innan ett eventuellt köp. Vilka styrkor, brister, utmaningar, fördelar har rasen utifrån ditt perspektiv? Vad önskar du göra med hunden och vilka egenskaper vill du att den ska ha? Vilka styrkor, brister, utmaningar, fördelar har föräldradjuren för just den kull som du tittar på? Finns föräldradjuren att träffa? Är deras mentalitet vad du önskar hos en vit herde? Trivs du med uppfödaren? Hur ser statistiken ut för just de linjer du tittar på? Om du känner dig osäker inför ett valpköp, kontakta oss i klubben.

 

Covidanpassning avseende exteriörkrav för valphänvisning.

Som ett resultat av den pågående pandemin har alla utställningar ställts in och vi i styrelsen har därför fattat beslutet att godkänna SKKs exteriörbedömning som utställningsmerit avseende exteriörkrav för valphänvisning. I tillägg godkänner vi SBKs exteriörbeskrivning. För SKKs exteriörbedömning godkänner vi resultat lägst Good, för SBKs exteriörbeskrivning godkänner vi resultat Godkänt. För äldre exteriörmeriter, dvs pre-corona, gäller officiell utställning med lägst resultat Good.

Angående SKKs exteriörbedömning.
SKKs exteriörbedömning går ungefär till som en vanlig utställning. Man anmäler sin hund, får ett nummer och ställs framför en domare. Men istället för att möta flera hundar av samma kön och ras, får du bara möta en domare som kollar igenom och bedömer din hund utifrån rasstandard.

Din hund kan således få CK, excellent, very good osv. Dock kan din hund inte bli BIR eller BIM då ingen konkurrensbedömning sker.
Resultatet registreras i SKKs avelsdata/hunddata och räknas in som merit. En bedömning kostar lägst 500 kr.

För mer info om hur en bedömning går till, se SKK.

Var hittar man då dessa bedömningar? Kontakta din länsklubb!

 

Friskvårdsbidrag

Skatteverket har beslutat att aktiviteter inom Upp och hoppa samt bruksprov är godkända aktiviteter för friskvårdsbidraget.

Hundar får oss människor att röra på oss mer och må bättre. Agility är sedan tidigare godkänd för friskvårdsbidrag. Nu följer alltså aktiviteter inom Svenska Brukshundklubbens friskvårdsprojekt Upp och hoppa samt bruksprov agility i spåren.

Bidragets omfattning

Det som omfattas av bidraget är kursavgifter och startavgifter. Ersättning för medlemskap utgår inte. Förbundet jobbar vidare med möjligheterna att få fler grenar inom Brukshundklubben godkända.

Godkänd ersättning

 • Kursavgifter
 • Startavgifter vid tävling

Där ersättning inte utgår

 • medlemsavgifter

Läs mer om skatteverkets generella regler

Ur förvaltningsrättens uttalande gällande friskvårdsgrundande aktiviteter

”Förutom traditionella motionsaktiviteter som träning på gym, simning och deltagande i olika bollsporter kan friskvårdsbidraget således användas för kostnader som den anställda haft för aktiviteter som mer har karaktär av hobby eller fritidsaktiviteter så länge dessa aktiviteter innehåller moment av motion. Ett friskvårdsbidrag kan då användas för sådana aktiviteter som innehåller moment av motion och träning som exempelvis agility, sportfiske, och enduro så länge som övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda.”

 

 

 

Vit Herdehundkalender 2021

Hej alla medlemmar. Förra året gjorde vi en kalender med bilder på era fina hundar, det tänkte vi göra om i år.

Vill du att din hund skall få chans att pryda en månad i Vit Herdehundkalendern 2021?

Maila då in 1-3 bilder som ska vara av bra kvalitet.
Välj olika månader för varje bild.
Vi siktar på att minst en av bilderna kommer få vara med beroende på hur många bilder som kommer in.

Du mailar dina bilder till therese@vitherdehund.com

Respektive månads tema kommer vara:

Januari – Valpar upp till 6 mån
Februari – Unghundar 6 – 9 mån
Mars – Tikar
April – Vår
Maj – Hanar
Juni – Sommar
Juli – Vatten
Augusti – Veteraner (8+)
September – Höst
Oktober – Sport
November – Bästa vänner
December – Vinter

Kalendern kommer vara i liggande A4-format.

Om din bild kommer med kan den komma att beskäras för att anpassas till utrymmet i kalendern.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR.

Kalendern kommer att tryckas i en begränsad upplaga men går att förboka redan nu. Maila din beställning till therese@vitherdehund.com.

Vi vill ha in din bild senast 10:e november, kalendern kommer finnas tillgänglig någon gång i början på december. Priset kommer bli SEK 179:- inklusive frakt.

Om du som skickar in bild godkännder att bilden får användas i något annat sammanhang av Vit Herdehundklubb skriv med det i mailet.

Lite bilder från förra årets kalender.

 

MH för Vit Herdehund

Vi är så glada att kunna presentera möjligheten att mentalbeskriva din herde i år då vi i samarbete med Njurunda Brukshundklubb har planerat in ett datum!

Tid och plats: 2020-10-31, Njurunda Brukshundklubb, Västernorrland.

Närmare tidsschema kommer senare till de anmälda.

Vi hoppas på flera deltagare med vit herdehund, blir det platser över går de i första hand till de andra bruksraserna.

Planen var i utgångspunkten att ha en hel helg med MH i somras, men som alla vet blev inte det här året som någon tänkt. Men nu, nu kör vi!

https://sbktavling.se/

 

Påminnelse Figurant- och testledarutbildning MH

Bästa medlem,

Är du som medlem i VHK intresserad av Figurant- och testledarutbildning MH under 2020 & 2021.

Efter förra intresseanmälan har vi 3 platser kvar till utbildningen i Trosa-Gnesta. tredagars utbildning i oktober 2020

Datum för utbildning 3, 4 och 18 oktober

Vänligen skicka er intresseanmälan till nedan kontakt.

sussie.vitherdehund@gmail.com

Avgift för utbildning kan tillkomma vid utbildningstillfälle.

 

Tävlingen för Årets Utställningshund 2020 ställs in.

På grund av rådande Covid-19 pandemi ställs Årets utställningshund in år 2020. Detta gäller även för Årets veteran.

I samråd med sponsorn till vandringspriset har vi fattat detta beslut.

 

Rasspecial 2021

Vit Herdehundklubb välkomnar Jahn Stääv som domare på Rasspecialen

Lördagen den 31 juli, 2021
Plats: Ransäter

 

Vallanlagstester

Kommande vallanlagstester hos Sv Kroppsvallarna

 

I nuläget finns 2  st inplanerade regionala vallanlagstest(NHAT) , se annonser nedan. Uppdatering sker fortlöpande om/när  planering blir klar på fler platser.

Vi följer SKKs direktiv om klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.

Vi följer SKKs direktiv om klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.

inbjudan till NHAT 22 augusti Görveln Järfälla

inbjudan till NHAT 5 september Mariefred

 

Nya riktlinjer från SKK

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver.

 

Figurant- och testledarutbildning MH

Bästa medlem,

Är du som medlem i VHK intresserad av Figurant- och testledarutbildning MH under 2020 & 2021.

Vänligen skicka er intresseanmälan till nedan kontakt.

sussie.vitherdehund@gmail.com

Avgift för utbildning kan tillkomma vid utbildningstillfälle.

 

Vill du gå viltspårprov?

Helgen 27-28/6 på Alnö utanför Sundsvall

Klubbens medlemmar har företräde, max antal hundar är 4 per dag, pris per spår är 350kr som enskilt ekipage betalar direkt till spårdomaren Bengt.

Självklart följer vi SKKs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad det avser att begränsa risken för smittspridning.

Om du vill vara med, skriv ett mail till vhk@vitherdehund.com, skriv Viltspår i ämnesraden så återkopplar vi fortlöpande.

 

 

Årsmötet avslutat

Då var klubbens årsmöte avslutat och vi har en ny styrelse!
Välkommen Kristina Ringel att ta över ordförandeskapet!
Valen utföll i sin helhet så som valberedningen hade föreslagit, alltså blir Sussi Sohlberg vice ordf, Conny Olsson kassör, Linda Johansson sekreterare. Ledamöter: Ludwig Malmström, Hanna Wallinder, Daniella Martinsson (1 år kvar) och suppleant Therese Flodin och Gunilla Berglind (1 år kvar).
Revisorer blev Emil Ahlstedt och Sophie Eklund med Ulla Winblad och Jessica Jacobsson som suppleanter.
Valberedningens sammankallande är Camilla Leitl med Sandra Persson och Madelene Ahling som ledamöter.
Stort lycka till med ert viktiga uppdrag att företräda medlemmarna!
/Charlotte, avgående ordföranden  /Kate, avgående sekreterare

 

 

Årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar finns under fliken Klubben/Dokument

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com