18 August 2017
 

Rasspecialen 2017

OBS! Förlängd anmälningstid!!!
Anmälningstiden för utställningen förlängs till den 13 augusti!

I samband med Rasspecialen finns möjlighet till exteriörbeskrivning för 5 vita herdehundar. Hundar som ställts ut samma dag betalar halva kostnaden, 75 kr. Övriga 150 kr. Intresserad? Hör av dig till utstallning@vitherdehund.com. Först till kvarn!

› All info hittar du här

 

Klart med hälsoprogram gällande HD och ED

SKK/AK nr 3-2017

Vit herdehund
Rasen omfattas idag av hälsoprogram avseende HD på nivå 2och ED på nivå 1. I samband med utvärderingen inkom klubben med önskan om införande av index för HD och ED från 2018 och därtill krav på preliminärt kullindex för HD över 100.

SKK/AK tog del av utvärderingen och motiven till den önskade förändringen. Kommittén hade redan beslutat att införa index för vit herdehund och beslutade att även tillmötesgå klubbens önskan om ovanstående krav och rekommendation avseende preliminärt kullindex för registrering.

AK beslutade att vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100 vid parningstillfället. Det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Om även den utländska hunden har ett index för HD ska det preliminära kullindexet vara över 100.

Protokoll SKK/AK 3-2017
§ 88 – Nya indexraser
§ 91 – Hälsoprogram d) Vit herdehund

 

Anmäl dig till avelskonferens den 14-15 oktober!

SBK har tillsammans med rasklubbarna avelsansvar över våra bruksraser. För att förenkla och samordna utbildningen för våra medlemmar och rasklubbar, anordnar SBKs utskott för avel och hälsa en helg i utbildningens tecken den 14–15 oktober.

Program lördag 14/10:

10–12 Erling Strandberg – Genetik. Om inavel och avel i små populationer.
12–13 Lunch
13–15 Kerstin Bergvall – Atopi och andra hudproblem hos brukshundsraserna.
15–16 Kjerstin Pettersson och Mimmi Kjörk Gramström – Skadeprevention för den växande hundens rygg samt för arbetande och tävlande hundar.
16–17 Paneldiskussion med alla föreläsarna – Avel för friskare brukshundar.

Program söndag 15/10:

Ingrid Tapper – MH, en historisk tillbakablick (fm – tid ej klar).
Vit Herdehundklubb – rasklubbsträff egna diskussioner – uppfödare och medlemmar.

› Program och information – Avelskonferens 2017

Anmäl dig!!!
www.brukshundklubben.se/avelskonferens_2017

Sista anmälningsdag är den 15 juli.

Vit Herdehundklubb kommer att subventionera kostnaden för våra medlemmar. 

 

Översyn hanhundslista

Vi håller på med en översyn av hanhundslistan. Klubben har fått synpunkter på att så få hanar finns med. Detta är dock inget klubben styrt över då det varit hanhundsägarna själva som anmält sina hanhundar som tillgängliga i avel. Vi håller därför på med en översyn och återkommer när arbetet är klart.

 

Spindeldiagram MH för enskilda kullar

På SKK Avelsdata kan man bland annat se spindeldiagram (MH) för avelsdjurs avkommor. Har avelsdjuret haft flera kullar slås all information om dessa ihop, du kan då inte se spindeldiagram från MH för en enskild kull.

Är du som uppfödare intresserad av spindeldiagram för enskilda kullar – kontakta Anders Granlund, anders@vitherdehund.com

 

Regelverk – Svenska Kroppsvallarklubben

Skrivelse från SKK/PtK med det senaste beslutet angående vallhundsprov enligt Svenska Kroppsvallarklubbens (SvKV) regelverk under en treårig provperiod. I skrivelsen finns även en lista med förslag på raser som föreslås rätt att delta vid prov/test inom SvKVs verksamhet under provperioden. Vit herdehund finns med i den föreslagna rasförteckningen och VHK har meddelat SBK att vi är mycket glada över detta.

Planen är att regelverken fastställs från och med 2017-07-01, för att träda i kraft från och med 2018-01-01 med officiell verksamhet.

› Skrivelse SBK – Yttrande avseende ras

 

Uppföljning RAS för samtliga bruksraser 2010-2014

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för bland annat vit herdehund, delegerat till Vit Herdehundklubb. Här är en uppföljning för de raser SBK har avelsansvar för. Varje rasklubb ansvarar för att sätta mål för sin ras men som ni kommer att se finns mål uppsatta av SBK Avel och Hälsa för andel mentalbeskrivna hundar.

› Uppföljning RAS för samtliga bruksraser 2010-2014

Vit Herdehundklubb gör årligen uppföljning av RAS (rasspecifika avelsstrategier) som presenteras vid klubbens årsmöte.
Samtliga uppföljningar finns presenterade här på webben. 

Under Klubben / Dokument finns också uppföljningar tillsammans med andra dokument som rör klubben/rasen.

 

Ansökan ändring av hälsoprogram

HD

Vit Herdehundklubb har via Svenska Brukshundklubben ansökt om förändring av hälsoprogram till SKK/AK möte 14 mars, 2017.

Ansökan om ändring av hälsoprogram:

HD/ED Index, från 2018 –
HD – preliminärt kullindex över 100 som krav för registrering.
ED – preliminärt kullindex över 100 som rekommendation för registrering.

Om index för vit herdehund införs tidigast 2019, från 2018 –
HD – nivå 3 (krav på fria höfter resultat HD-A eller -B för registrering)
ED – nivå 2 (krav på centralt registrerat resultat avseende ED)

Preliminära kullindex beräknas som föräldradjurens genomsnittliga index för HD/ED vid parningstillfället, d v s som (index mor + index far) / 2.

Preliminärt kullindex är således ett statiskt värde baserat på den information som fanns vid parningstillfället. Ett preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD/ED som är bättre än rasens genomsnitt. När hunden själv sedan är röntgad får den ett individuellt index publicerat.

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund, 2017-03-03

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Gunilla Andersson
Värmanshult, 342 52 Vislanda

E-post: vhk@vitherdehund.com