19 May 2024
 

Bearbetat RAS-dokument

RAS har nu bearbetats efter återkoppling från SBK. Delar av texten har ändrats, mest i formatet men det behövde också finns en något längre analys under avsnittet som handlar om mentalitet, detta är nu tillagt och vi har fått ok från SBK på den. Inga ändringar har gjorts för tex valphänvisning eller liknande. Ett förtydligande gällande avelsrekommendationerna behövdes enligt SBK också läggas till, även detta är nu gjort och vi har fått ok från SBK även på denna del.

En fråga som ställdes under det senaste RAS-revideringsmötet var om valphänvisningskraven skulle vara med i RAS. Frågan ställdes till både SBK och SKK och vi fick till svar att valphänvisningskraven är en naturlig del av RAS och därför kunde stå med.

Målsättningen nu är att ni medlemmar ska få möjlighet att läsa och fundera på RAS, och om det skulle uppstå några frågor är ni som vanligt välkomna att skriva till avel@vitherdehund.com. Senast början av oktober hoppas vi kunna skicka in denna version till SKK för att få återkoppling från dem, eventuellt bearbeta dokumentet ytterligare och därefter få den godkänd, alternativt att den godkänns direkt av SKK.

Bilagorna ska uppdateras innan de skickas till SKK. RAS samt bilagor hittar du här. 

Med vänliga hälsningar ert avelsråd.

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com