22 July 2024
 

Rättelse angående datum – Valberedningen informerar

Hej! Nu har vi i valberedningen startat upp vårt arbete att tillsätta några poster i styrelsen för Vit herdehundklubb. Den 15 november ska vårt preliminära förslag vara klart och styrelsen väljs in på årsmötet i mars 2023.

RÄTTELSE ANGÅENDE DATUM: Du kan nominera kandidater till valberedningen fram till och med 1 november detta då valberedningen ska ha ett preliminärt förslag redo till 15 november. Vill du nominera kandidater efter 1 november så gör du det direkt till styrelsen, senaste 15 december 2022.

Enligt rasklubbens stadgar gäller följande:

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag

delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska
nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda
senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,
tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de
nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos förbundsstyrelsen om
en extra nomineringsperiod.

Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas
medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska
avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.
Valberedningen äger vidare rätt att besluta om öppning av nomineringen under
pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är
otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

Vi som sitter i valberedningen är Jenny Sjödin, Margareta Westlin och Hilda Björkman. Vår mailadress är valberedning@vitherdehund.com, det är alltså den du ska använda för att komma i kontakt med oss! Vi ser fram emot många bra förslag!

 

 

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com