22 July 2024
 

Pågående revidering av RAS

Vi fortsätter att arbeta med revideringen av RAS (rasspecifik avelstrategi). Det är för närvarande en levande process där alla är välkomna att komma med förslag på förbättringar och lyfta eventuella frågor. Hittills har vi haft två onlinemöten där vi informerat om rasens genetiska inavelsgrad samt arbetet med RAS. Det första mötet hölls för uppfödarna den 9 juni 2021 och sedan höll vi ett till möte öppet för alla medlemmar 31 augusti 2021 där vi också lyfte inavelsproblematiken och informerade om arbetet som pågick med RAS.

Vi skickade ut ett första utkast av RAS den 29 december 2021. Därefter har vi fått återkoppling från ett antal medlemmar samt SBK och vi har lagt till föreslagna förbättringarna samt förtydligat vissa delar, bland annat har vi lagt till 3 bilagor. Andemeningen i dokumentet är dock oförändrad.

Den 26 januari kommer vi att hålla ett onlinemöte där RAS står högst upp på agendan (se info och anmälningsförfarande här) och vi hoppas på stort deltagande och en diskussion som gör att vi kan räta ut eventuella frågetecken. Tillsammans kanske vi kan hitta ännu bättre formuleringar och format.

Det är också välkommet att maila förslag och reflektioner till vhk@vitherdehund.com, skriv gärna RAS i ämnesraden så hamnar inte mailet mellan några stolar. Senast 31 januari 2022 vill vi ha dina synpunkter.

Efter mötet den 26 januari 2022 kommer vi att utvärdera den återkoppling vi fått, både skriftligt via mailen och på mötet. Därefter kommer vi att fatta beslut om ytterligare möten, utskick och liknande. För en långsiktig och hållbar avel är det viktigt att detta dokument förankras väl och att uppfödarna tillsamman strävar mot att efterleva RAS i så stor utsträckning som möjligt.

Nedan ser du länk till RAS med de ändringar som gjorts efter första utskicket den 29 december 2021 samt de tillagda bilagorna.

RAS_utkast_publicerat 20220113

RAS Bilaga 1 Diagram och tabeller_utkast

RAS Bilaga 2 Stamtavlor och DNA_utkast

RAS Bilaga 3 Hälsoenkät 2021

 

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com