20 May 2024
 

Förfrågan ang HD/ED-index

Information – Angående hälsoprogram vit herdehund.
Förfrågan från SKK/AK, 2017-02-21.

Vid sitt senaste möte, den 28-29 januari, diskuterade SKKs avelskommitté införande av index för HD och ED i fler raser. Kommittén beslutade att tillfråga klubbarna för ett antal raser om deras intresse för möjligt införande av index för HD (och i vissa raser ED) från tidigast januari 2018. Bland de aktuella raserna för HD- och ED-index finns vit herdehund med. Vid sammanställningen av raser aktuella för index har hänsyn bland annat tagits till rasens numerär och antal/andel röntgade samt frekvensen/spridningen i HD-status.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde) avseende HD/ED. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde. Index skattas en gång per vecka och publiceras i SKK Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare och med eget röntgenresultat. Införande av HD-index i raser med hälsoprogram för HD på nivå 1 och 2 kommer inte att innebära några förändringar i registreringsreglerna.

Det är dock viktigt att man arbetar för att bibehålla eller öka omfattningen av HD-röntgade hundar i rasen för att de skattade indexvärdena ska bli säkrare och därmed utgöra ett bättre mått på individens nedärvningsförmåga avseende HD.

Syftet med införande av index för HD/ED är en effektivare avelsvärdering för dessa egenskaper, vilket möjliggör ett snabbare avelsframsteg än vad som är möjligt idag.

Vit Herdehundklubb arbetar vidare kring hälsoprogram – utvärdering ska vara SBK tillhanda 24 februari. VHK gjorde en förfrågan till SKK ang möjlighet till index för rasen i början av året.

Har du funderingar kring HD/ED-index finns information på SKK och på vår sida ”Om rasen” och ”Hälsa”.

Vi vill också passa på att rikta ett stort till dig som svarade på vår enkät om hälsoprogram!

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com