22 July 2024
 

Utvärdering av HD-/ED-index

index

Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är alltför vanligt i många, framförallt storvuxna, hundraser och orsakar problem och lidande för såväl hundar som hundägare. Svenska Kennelklubben (SKK) införde därför år 2012 rutiner för skattning av avelsvärden för HD och ED (kallat HD-/ED-index) i syfte att möjliggöra en mer tillförlitlig skattning av enskilda hundars avelsvärde (nedärvningsförmåga) avseende HD och ED. Verktyget infördes inledningsvis för fem pilotraser. Året därpå (2013) infördes index i ytterligare två raser.

Skattning av avelsvärden (index) innebär att man inte bara utnyttjar den information som finns om enskilda hundars egen höftleds- respektive armbågsledsstatus vid val av avelshund utan även väger in släktingars status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta avelshundens gener och sannolikheten för att den ska nedärva, eller inte nedärva, HD eller ED. Detta kan bidra till att minska förekomsten av dessa ledproblem hos våra hundar mer effektivt än vad som hittills varit möjligt.

Syftet med denna rapport är att utvärdera konsekvenserna av HD- och ED-index för de första pilotraserna, d v s de sju raser som haft index för HD och/eller ED sedan 2012 (2013 för två raser). Utvärderingen avser i första hand de avelsmässiga konsekvenserna av index, under perioden 2012-2105.

Utvärderingarna är gjorda Sofia Malm, SKKs avdelning för avel och hälsa, 2016-12-13

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet – perioden 2012-2015
Utvärdering av HD-/ED-index Rottweiler

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com