19 June 2024
 

Information om HD-/ED-index

Från och med 2018 omfattas vit herdehund av nytt hälsoprogram avseende höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED).

Vi har samlat information – bland annat från SKK:s ”Frågor och svar om index” för att underlätta för dig som behöver sätta dig in index och dess tillämpning i avelsarbetet.

› Extra info index 2017

Det är också av yttersta vikt att du som hundägare röntgar din hundar. Oavsett om du skaffat dig en vit herdehund som ren sällskapshund, i syfte att träna och tävla eller tänkt för avel. Kännedom om våra hundars HD-/ED-status kan leda till att minska ledproblemen hos våra hundar. Alla är viktiga i detta arbete!

Hälsoprogram vit herdehund – Index nivå 3 för HD och ED
EDRekommendation avseende preliminärt kullindex för ED över 100 för registrering.
HDKrav på preliminärt kullindex för HD över 100 för registrering.

Vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKK:s databas, ska det svenska avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100 vid parningstillfället. Det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Om även den utländska hunden har ett (svenskt) index för HD ska det preliminära kullindexet vara över 100.

SKK räknar med att information om aktuella HD-/ED-index för individuella hundar finns i SKK Avelsdata från den 31 oktober, 2017. Och att beräkningar av preliminärt index för avkommorna efter en tänkt parning (provparning) kan göras.

Notera att det är ovanstående hälsoprogram som gäller för vit herdehund. Dokumentet är en samling av generell information från SKK och speglar nödvändigtvis inte i alla delar de regler som kommer att gälla för vit herdehund avseende registrering av avkomma i SKK från och med 1 januari 2018.

Har du frågor om vad det innebär för vit herdehund – hör av dig till avel@vitherdehund.com

Information finns också på https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/ och på http://www.vitherdehund.com/om-rasen/halsa

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com