22 July 2024
 

Valphänvisning och hanhundslista

Under hösten och vintern har klubben i samband med sitt arbete – med revidering av RAS och på senare tid även gällande hälsoprogram – varit i kontakt med SKK (och SLU) angående de tester för DM som genomförs.

Information från SKK/Avdelningen för avel och hälsa:

Det bör poängteras att det tillgängliga DNA-testet endast ger indikation på ökad risk för sjukdomen. Inte alla genetiskt affekterade individer utvecklar kliniska symptom och det finns heller inga garantier för att hundar som dna-testas som anlagsbärare eller normala inte utvecklar sjukdomen. En orsak till detta är sannolikt att fler gener än den som testet avser bidrar till sjukdomen. Detta faktum gör DNA-testet svårt att tillämpa i praktiskt avelsarbete och medför en risk för att okritiskt testande leder till att avelsbasen begränsas på osäkra grunder. Testet bör därför användas med stor försiktighet, och fokus bör istället ligga på hundarnas kliniska status avseende DM.

Tills vidare noteras ingen info gällande detta eller annat DNA-test. Vid frågor, kontakta avel@vitherdehund.com

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com