19 June 2024
 

Synpunkter om bruksproven

Projekt SBK-raser – AG 4: Bruksprovregler

Vi är en arbetsgrupp inom projekt SBK-raser som tittar på våra bruksprovsregler och tar fram underlag till hur dessa skulle kunna anpassas och moderniseras utifrån att vi idag har både MH och MT, vilket inte fanns när regelverket en gång i tiden togs fram. På rasklubbsträffen den 31 januari innan organisationskonferensen höll denna AG ett föredrag med tillhörande grupparbete om ett par frågeställningar rörande rasklubbarnas tankar kring våra bruksprov.

Inte alla rasklubbar var närvarande samt att vi nu har fått klart med rapporter för varje ras från den enkät som har legat ute på SBK:s hemsida sedan i mitten av december.

Med detta brev följer en kortare presentation av det som redovisades på rasklubbsträffen samt att vi även ber alla rasklubbar att svara på följande frågor:

  1. Tävling och/eller funktionsprov? Eller både och?
  2. Vad innefattar viktiga arbetsegenskaper för er ras?
  3. Hur ser deltagandet ut från er ras på dagens bruksprov?
  4. Är dagens bruksprov något som uppfödarna i er ras har nytta av och använder vid avelsurval?
  5. Om brukset ska ses som ett funktionsprov, vad är det ni vill att bruksproven skall testa som inte syns på dagens MH/MT?
  6. Skriv ner synpunkter på vad ni ser som viktiga förändringar av dagens bruksprov.

Vi ser fram emot era svar till måndagen den 17 mars.

Era svar kommer att användas som input i fortsatt arbete och kommer att sammanställas i en PM som bifogas huvudrapporten. Allt detta tillsammans skall vidare fungera som inlägg till regelrevideringsgruppen för bruksproven, utskottet för prov och tävling.

Med vänlig hälsning
Kirsten Wretstrand, sk, Alf Karlström, Elisabeth Thorstensson och Staffan Thorman

***

Styrelsen har tagit emot de enkätsvar som ni vitherdehundsägare har skickat in. Det var inte så många som fullföljt enkäten men vi tackar för de 35 svar har vi fått ta del av. Tack för att ni tog er tid!

Vi vet att vi är sent ute men vi tar gärna emot dina synpunkter på ovanstående frågeställningar. Vi behöver svar senast den 10 mars för att synpunkterna skall hinna beaktas i klubbens svar. Skickas till sekr@vitherdehund.com

 

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com