22 July 2024
 

Registrering av kompetensbeteckning för bruksprov

Kennelfullmäktige 2015

§ 55 Motion från Svenska Brukshundklubben om registrering av kompetensbeteckning inom provformen SBK Bruksprov.

Det innefattar att officiell kompetensbeteckning inom bruksprov införs från 2017-01-01, i samband med kommande låsningsperiod för samtliga raser och enligt
motionärens förslag, samt att detta sker enligt samma rutin som råder för beteckningar inom andra prov-/tävlingsformer.

Centralstyrelsen föreslår Kennelfullmäktige att bifalla motionen. KF beslutade i enlighet med CS förslag.

Protokoll i sin helhet finns här:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Kennelfullmaktige/Protokoll-Kennelfullmaktige-2015.pdf

Kompetensbeteckningar:
Hund som godkänts i någon klass betecknas: 
1) Gruppens fastställda beteckning (Skh, Sph, Rph, Sökh)
2) Efter gruppbeteckningen tillfogas siffran I för lägre klass, II för högre klass och III för elitklass

Skh – Skydd
Sph – Spår
Rph – Rapport
Sökh – Sök

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com