20 May 2024
 

Om hälsoprogram och insamling av information

Information om hälsoprogram

Vit Herdehundklubb och vår specialklubb Svenska Brukshundklubben (SBK) har ansökt om att få hälsoprogram nivå 3 med index, vilket beviljats i beslut av SKK/AK. Beslutet är fastställt av SKK/CS.

Vit Herdehundklubb kan i samverkan med SBK, ansöka om förändring av hälsoprogram om eller när en utvärdering av den aktuella situationen i rasen ger anledning att tro att en ny strategi passar bättre. Det är inte brukligt att ändra hälsoprogram som varit i funktion kortare tidsperioder eftersom det är svårt att utvärdera effekterna av programmet. Ansökningar om ändrade hälsoprogram tas upp vid SKK/AK:s sammanträde.

Processen för hur ett nytt eller ändrat beslut om hälsoprogram ser ut så här:

Rasklubben ansvarar för att ta fram underlag kring hälsoprogram. Rasklubbens styrelse tar efter dialog med specialklubben beslut om att ansöka om nytt, ändrat eller avslutat hälsoprogram. SBK tillskrivs och tillstyrker eller avråder. De två utlåtandena från ras- respektive specialklubb skickas till SKK/AK:s sekreterare tillsammans med den utvärdering som ligger till grund för ansökan. SKK/AK beslutar i frågan vid nästföljande sammanträde. SKK/CS beslutar om fastställande av SKK/AK:s beslut vid nästföljande CS-möte efter det att protokollet från SKK/AK är justerat.

Uppföljning – insamling av information

Vit Herdehundklubb har beslutat att en uppföljning av HD-index ska göras av klubben sex månader efter dess införande. Det betyder att vi redan är igång med arbetet och kommer att skicka information till uppfödare som kan ligga till grund vid utvärdering. Informationen måste kunna härledas och vid behov verifieras, därför vill vi att varje uppfödare av vit herdehund gör sin egen sammanställning. Utskick kommer att påbörjas omgående.

Men hänsyn till rådande läge och beroende på hur snabbt och hur mycket information vi kan få tillgång till kan utvärderingen eventuellt tidigareläggas.

En hälsorapportering, som ger möjlighet för enskilda hundägare att lämna information kommer att läggas ut på klubbens webb inom kort.

Vi passar på att tacka på förhand för hjälpen!

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com