19 May 2024
 

Information gällande hälsoprogram på nivå 3 avseende HD-index – vit herdehund

Med anledning av gällande hälsoprogram (registreringsbestämmelser) för vit herdehund har Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse tillskrivit Svenska Brukshundklubben i frågan.

CS ändrade inte på regelverket utifrån den önskan vi fått in från SBK/FS, även om CS var lite konfunderade kring det faktum att redan efter två månader har vi fått in 4–5 begäran om dispens från uppfödare av rasen.

CS tog ett beslut att man kommer begära in en utvärdering från SBK till 30 juni 2018 hur regelverket har fungerat då vi redan fått ovannämnda dispens ansökningarna och om denna begränsning av avelspopulationen bäst gynnar rasen som redan idag har en relativt begränsad numerär. SKK/CS är inte av den uppfattningen att dispenser från ett regelverk ska var en huvudinriktning som vi kan förstå önskan från rasklubben. Utan inom någon viss tid kommer kravet för dispens att skärpas och som i alla andra regelverk endast beviljas i undantagsfall.

Vit Herdehundklubb har erhållit denna information via SBK. Beslutet kommer att finnas i protokollet för CS senaste möte men punkten är omedelbart justerad varför vi fått besked om beslut redan nu.

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com