19 June 2024
 

En liten påminnare

Vit Herdehundklubbs styrelse vill påminna samtliga uppfödare, inklusive de utan kennelnamn, som avser att ta en kull valpar på egen eller inleasad tik att nogsamt sätta sig in i vad SKK:s grundregler innebär i sin helhet och speciellt avseende såväl ålder på avelsdjur som tid mellan kullar. Både uppfödaren och hanhundsägaren har ett ansvar i detta.
Brott mot grundreglerna kan innebära ett brev från UKK med att detta inte får hända igen och i grövre fall eller upprepad förseelse kan avelsspärr på valparna, hänvisningsstopp, avstängning från avel eller uteslutning ur SKK-organisationen vara aktuellt.
Om man tar fler än två kullar med valpar (oavsett ras) inom en tidsperiod av 12 månader krävs särskilt tillstånd av Länsstyrelsen i länet.
Vi vill också påminna om att även om vi inte har krav på HD-kullindex 101 eller högre så är det fortfarande en rekommendation. I samband med diskussionen om krav på kullindex så uttalades från de allra flesta uppfödare att de såg index som ett arbetsredskap i aveln men att även andra aspekter hos avelsdjuren måste beaktas.
Vidare vill vi slutligen påminna de som avser att importera valpar/hundar från andra länder att följa Jordbruksverkets föreskrifter och förordningar. 

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com