20 May 2024
 

Brev från Svenska Brukshundklubben

Med anledning av det brev från Svenska Brukshundsklubben till styrelsen för Vit Herdehundklubb som nu cirkulerar på facebook.

Vit Herdehundsklubbs medlemmar valde, vid ett historiskt sett mycket välbesökt årsmöte (mer än 25% av medlemmarna var närvarande i en klubb som sträcker sig över hela Sverige), att byta ut större delen av befintlig styrelse. Motivet till detta var enbart att styrelsen valt att gå vidare med ett kullindexsystem som, om det genomförts, hade raderat ut större delen av avelsbasen för en till antalet väldigt liten ras.

Vit Herdehundklubbs styrelse skrev ett brev till Svenska Brukshundsklubbens Förbundsstyrelse där vi beskrev
– hur vi upplevt gången om det beslut om kullindex som styrelsen tagit
– att medlemmarna först i slutet av oktober blev informerade om hur beslutet skulle påverka aveln
– att medlemmarna på medlemsmöte 10 mars 2018 med siffrorna 46-5 beslöt att begära att få bort kravet på kullindex,
– att vi på grund av hanteringen av införandet av kullindex inte längre hade förtroende för vissa namngivna personer.
När vi fått svaret från förbundsstyrelsen valde vi att inte gå vidare, eftersom vi ansåg att Vit Herdehundklubb behövde arbetsro och inte fortsatta stridigheter. Eftersom vi inte kan publicera brevet till förbundsstyrelsen kunde vi inte heller publicera svaret.

Dock har vi upplevt oss trakasserade sen dag ett. Mängder av mail från ett fåtal personer har skickats med klagomål och ifrågasättande om vad vi gör alternativt inte gör i styrelsen. Viktig information från gamla styrelsen har undanhållits, vilket givit vissa styrelsemedlemmar mycket merarbete.

Vårt fokus är och har hela tiden varit att arbeta för rasens bästa. Men med så många nya i styrelsen, en styrelsemedlem som avgått och en som valt att dra ner på sitt deltagande, har arbetssituationen varit mycket ansträngd.

Att Förbundsstyrelsens svar nu cirkulerar på olika facebooksidor tolkar vi, att de som lagt ut texten, önskar avsätta nuvarande styrelse. Om det vid årsmötet är medlemmarnas önskan att nuvarande styrelse byts ut mot den gamla styrelsen eller mot nya förmågor ställer vi givetvis våra platser till förfogande.

Styrelsen för Vit Herdehundklubb

 

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com