22 July 2024
 

Uppfödare? Snart gäller nya EU-regler

EUs nya djurhälsoförordning börjar att tillämpas i Sverige den 21 april 2021.Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Även vid import av hundar tillkommer nya regler.

Den nya EU-förordningen Animal Health Law, även kallad djurhälsoförordningen, börjar att tillämpas i Sverige den 21 april 2021. Då ska den som driver kommersiell verksamhet med djur ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar.

Vem behöver registrera anläggning?

Du behöver registrera anläggning om du föder upp tre eller fler valpkullar per år eller säljer och skickar hundar utomlands. Du kan också behöva registrera anläggning om du tar emot inackorderingar eller hyr ut hundar. Den som driver anläggningen ska registrera den även om ägaren är en annan person.

Registrera anläggning om du:

  • Föder upp tre eller fler kullar per år
  • Säljer och skickar hundar utomlands
  • Mot betalning hyr eller lånar ut (upplåter) tre eller fler hundar per år
  • Mot betalning tar emot (förvaring och utfodring) fyra eller fler hundar

Skillnad på sällskapsdjur och handelsdjur

Är du uppfödare och ska sälja och skicka en hund utomlands? Då räknas hunden som ett handelsdjur och du måste registrera anläggning hos Jordbruksverket. Det gäller även om du har en mycket liten uppfödning och anläggningen i så fall blir det egna hemmet.

Om hundens nya ägare istället hämtar och reser med hunden till det nya hemlandet gäller reglerna för sällskapsdjur, då krävs inte anläggning. Dock är det viktigt att den nya ägaren står skriven som ägare i hundens pass.

Detsamma gäller vid import av hund. Om du köper en hund som skickas till Sverige räknas den som ett handelsdjur. Reser du köper en hund utomlands gäller reglerna för sällskapsdjur. Du ska stå som ägare i hundens pass.

Handelsdjur ska ha hälsointyg

I databasen TRACES registreras flytt av djur inom EU och import av djur utifrån EU. Nytt är att om du ska ta över en hund från en ägare i ett annat land ska det framgå av hälsointyget från TRACES att hunden kommer från en registrerad anläggning och transporteras av en registrerad transportör. Undersökningen ska göras av en officiell veterinär inom 48 timmar före resan till Sverige. Ska du sälja och skicka en hund utomlands gäller samma regler.

Resa med hund

För dig som reser med din hund innebär EUs nya djurhälsoförordning inga förändringar. Du ska anmäla till Tullverket när du reser in till Sverige med ett djur och du behöver själv ta reda på om några speciella införselkrav gäller beroende på vilket land du besökt.

Kompletteringar kan tillkomma

Eftersom registreringregeln ännu inte har tillämpats kan Jordbruksverket komma att komplettera sina uttolkningar och direktiv.

Läs mer om registrering av anläggning

Läs mer om import och export av hundar

 

 

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com