20 June 2024
 

Möjlighet för medlem att utbilda sig till exteriörbeskrivare för vitherdehund

Under 2014 kommer SBK vid behov att anordna utbildning för blivande exteriörbeskrivare på respektive ras. Nedan finns information samt krav för deltagande:

Del 1 är en anatomiutbildning som är planerad till den 15-16 mars 2014. I kursen ingår ett slutprov.
Anatomiutbildningen är en ”måsteutbildning” med godkänt slutprov.

Förkunskaper
För att kunna anmälas till kurs skall elev ha:

  • Genomgått en helgkurs i hundens anatomi arrangerad av rasklubb eller SBK – se ovan.
  • God allmän kännedom om rastypiska drag, mentalitet och rasstandard.
  • Dokumenterat intresse för rasen, visat genom regelbundet aktivt deltagande i rasklubbens verksamhet.
  • Uppfödare bör ha fört fram delar av sin uppfödning till hundbeskrivning och/eller exteriörbeskrivning för korning samt följt rasklubbens kravnivåer.
  • Deltagare anmäls av rasklubbens styrelse och/eller kommitté med delegerat ansvar för exteriörbeskrivning.

Deltagare skall vara medlem i egen rasklubb.

Om det visar sig att det finns underlag så kommer själva exteriörbeskrivarutbildningen att genomföras den 5-6 april, 27-28 september och examination den 22-23 november 2014.

Är du intresserad kontakta Vit Herdehundklubbs styrelse omgående!

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com