20 May 2024
 

Medlemsmöte 25 mars = RAS

RAS

Medlemsmöte lördagen den 25 mars.

Fokus på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för vit herdehund.

  • Presentation av underlag.
  • Nuvarande RAS – utfall enl senaste utvärderingen.
  • RAS – kompletteringar (områden som tillkommer) och utkast.
  • Det fortsatta arbetet.
  • Information hälsoprogram, avelskonferens, MT-2007/MT-2017 etc

Medlemsmötet håll i Jönköping, lördagen den 25 mars, kl 10.00–ca 13.00. Med efterföljande årsmöte.

Innan mötet kommer underlag att skickas ut till alla medlemmar via e-post (så se till att du har angett denna och att den stämmer i medlemsregistret). SBK – MINA SIDOR

› Glöm inte att anmäla dig till medlems- och efterföljande årsmöte!!!

Vi ser fram emot givande diskussioner – varmt välkommen!

Vad är RAS?

På Svenska Kennelklubbens (SKKs) Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben (för vit herdehund, Svenska Brukshundklubben).

De rasspecifika avelsstrategierna för en ras berör alla uppfödare och de som upplåter sin hund i avel av den aktuella rasen.

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen.

Vid medlemsmötet 2006-05-13 beslutade klubbens medlemmar om RAS. 2006-09-22 var RAS färdigt och inskickat till SKK. Fastställdes av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté vid deras sammanträde den 27–28 januari 2007 (gäller from 1/1–2007). RAS är ett levande dokument som revideras med jämna mellanrum (vanligen 5 år).

› RAS vit herdehund, 2006

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com