22 July 2024
 

Klart med hälsoprogram gällande HD och ED

SKK/AK nr 3-2017

Vit herdehund
Rasen omfattas idag av hälsoprogram avseende HD på nivå 2och ED på nivå 1. I samband med utvärderingen inkom klubben med önskan om införande av index för HD och ED från 2018 och därtill krav på preliminärt kullindex för HD över 100.

SKK/AK tog del av utvärderingen och motiven till den önskade förändringen. Kommittén hade redan beslutat att införa index för vit herdehund och beslutade att även tillmötesgå klubbens önskan om ovanstående krav och rekommendation avseende preliminärt kullindex för registrering.

AK beslutade att vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100 vid parningstillfället. Det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Om även den utländska hunden har ett index för HD ska det preliminära kullindexet vara över 100.

Protokoll SKK/AK 3-2017
§ 88 – Nya indexraser
§ 91 – Hälsoprogram d) Vit herdehund

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com