22 July 2024
 

Dispensregistrering

Från och hösten 2015 upphör det tidigare mönstringsförfarandet som funnits för vit herdehund. Rasen följer därmed de rutiner för dispensregistrering som gäller i stort inom SKK.

SKKs Registreringsregler

Utdrag ur registreringsreglerna, sidan 12.

Dispensregistrering

För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs huvudregister enligt Allmänna registreringsregler kan registrering ske efter särskild dispens enligt nedan.

a) …

b) Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts av ett domarkollegium. Om hunden bedöms motsvara lägst Sufficient i kvalitetsklass kan registrering ske. Dispens kan ges till exempel för att möjliggöra uppbyggnad av raser, till raser med få årliga registreringar eller smal avelsbas.

  • Ansökan om dispensregistrering ställes till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för kännedom.
  • Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.
  • Besluten anmäles till och protokollföres av SKK/AK samt meddelas till berörd specialklubb.

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com